Leadership – co to jest i jak wpływa na zaangażowanie i produktywność pracowników?

Leadership – co to jest? Kilka słów o genezie pojęcia. Czym w ogóle jest „leadership”? Dosłowny przekład z angielskiego oznacza tyle co przywództwo bądź szefowanie. Jednak takie tłumaczenie nie oddaje złożoności tego pojęcia. Wraz z postępem cywilizacyjnym i społecznościowym na przestrzeni lat różne kultury odmiennie interpretowały jego znaczenie. Obecnie dzięki rozwojowi globalizacji pojęcie leadership uległo usystematyzowaniu. W ogólnoświatowej gospodarce słowo leadership używane jest do określenia sprawowania funkcji […]