Leadership – czym jest i jak wpływa na zaangażowanie i produktywność pracowników?

Kilka słów o genezie pojęcia

 

Czym w ogóle jest „leadership”? Dosłowny przekład z angielskiego oznacza tyle co przywództwo bądź szefowanie. Jednak takie tłumaczenie nie oddaje złożoności tego pojęcia. Wraz z postępem cywilizacyjnym i społecznościowym na przestrzeni lat różne kultury odmiennie interpretowały jego znaczenie. Obecnie dzięki rozwojowi globalizacji pojęcie „leadership” uległo usystematyzowaniu. W ogólnoświatowej gospodarce używane jest do określenia sprawowania funkcji managera posiadającego cechy przywódcze połączone z umiejętnościami nawiązywania indywidualnego kontaktu z każdym ze swoich podwładnych.

 

Dawniej obowiązywała pewna zasada w organizacji firmy, której ideą było to, że właściciel danego przedsiębiorstwa zajmował się wszystkimi sprawami indywidualnie. To do jego zadań należały rozmowy z pracownikami i kontrola ich pracy. Szczególnie widoczne było to w mechanizmie działania małych lub średnich firm. Z czasem, szczególnie w większych organizacjach, zaczęto zatrudniać osoby, które przejmowały część obowiązków należących wcześniej do właściciela. Tak narodziła się profesja menagera, czyli człowieka zarządzającego firmą i dbającego o to, by jej funkcjonowanie było jak najwydajniejsze.

 

leadership

 

 

Cechy dobrego managera

 

Nie każdy posiada predyspozycje do sprawowania funkcji managera. Są  do tego potrzebne konkretne umiejętności połączone z takimi cechami charakteru jak charyzma i otwartość na drugiego człowieka.

 

Osoba będąca liderem określonej grupy odpowiada za sukces całego zespołu. Musi charakteryzować się przede wszystkim zdolnością organizowania pracy swoich podwładnych. Odpowiednie zarządzanie pracą zespołu wprowadza porządek, daje poczucie stabilności i jasno określa odpowiedzialność. Pracownicy nie wchodzą sobie w kompetencje, nie dochodzi do nieporozumień i niepotrzebnych starć. Każdy wie, co ma robić, a to w oczywisty sposób wpływa na funkcjonowanie firmy.

 

Manager nie powinien być tyranem bądź dyktatorem, bo żadna ze stron nie odniesie z tego korzyści. Aby efektywność pracy wzrosła, należy szukać drogi integracji z zespołem, co będzie prowadziło do podwyższenia morale jego członków. Szczególny nacisk kładzie się na znalezienie sprawnego i funkcjonalnego środka komunikacji z podwładnymi. Skuteczna komunikacja pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb zarówno całej grupy jak i indywidualnych osób.

 

Cechą, którą winien posiadać wyróżniający się szef, jest umiejętność określania typu osobowości każdego podwładnego. Indywidualne podejście świadczy o zaangażowaniu managera w dobro swoich ludzi w zespole. Pozwala dopasować do konkretnej osoby rodzaj ścieżki komunikacyjnej, poznać jej preferencje zawodowe i ocenić wydajność na danym stanowisku. Dodatkowo, indywidualnie dopasowana strategia motywacyjna sprawia, że zaangażowanie i chęci do pracy rosną.

 

Kolejną istotną cechą lidera jest umiejętność motywowania. Pracownik rozpoczynając karierę w określonej firmie jest pełen nadziei na polepszenie standardu swojego życia. Mimo dużych chęci do pracy jest jednak często zagubiony w nowym dla niego środowisku. W tej sytuacji przysłowiowym nauczycielem staje się manager. To on wyjaśnia wszystkie wątpliwości, jednocześnie mobilizując do intensywniejszego działania. Od jego umiejętności posługiwania się kompetencjami miękkimi zależy, czy taki pracownik odnajdzie się w nowej rzeczywistości zawodowej. Talent do wcielania się w postać bratniej duszy przy równoczesnym dbaniu tak o rozwój firmy jak i ścieżkę rozwoju pracownika stanowi cechę charakterystyczną managera klasy światowej.

 

Oprócz motywowania arcyważną rzeczą jest zdolność do wyrażania słów krytyki. Właściwie komunikowana, konstruktywna krytyka powinna być odpowiednio wyważona. Nie może w zbyt dosadny sposób uderzać w winnego. Mogłoby to doprowadzić do niepotrzebnych spięć w dalszej współpracy. Celem nie jest wytykanie błędów lecz na ich przykładzie naprowadzenie na lepsze rozwiązania w przyszłości. Pracownik będzie wtedy wiedział nie tyle gdzie popełnił błąd ale przede wszystkim jak go uniknąć w przyszłości.

 

 

Reasumując, można z pełnym przekonaniem stwierdzić że „leadership” jest czynnikiem znacząco wpływającym na zaangażowanie i wydajność pracowników. Bez niego wiele współczesne, rozwijające się organizacje nie byłyby w stanie funkcjonować.

 

 

 

 

Autor: Nikodem Mikołajczyk

About the author: wellnesswp

Leave a Reply

Your email address will not be published.