Światowy Dzień BHP 2021, a dokładnie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzimy 28 kwietnia z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Pracy. ILO (ang. International Labor Organization) zajmuje się ochroną praw pracowników oraz polepszeniem warunków do pracy i życia. Ustanawia też międzynarodowe standardy pracy w formie zaleceń.

Pandemia COVID-19 spowodowała wiele zmian i przyczyniła się do powstania wielu nowych ryzk i problemów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Największe wyzwanie stanowi samo zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa w miejscu pracy. W związku z tym pracodawca zobowiązany jest zorganizować odpowiednie środki ochrony osobistej i procedury minimalizujące ryzko zakażenia pracowników. Wiąże się to z przeorganizowaniem wielu wewnętrznych procesów i szeregiem zmian wywołujących efekt domina we wszystkich sferach organizacji pracy. COVID-19 stanowi też bezpośrednie zagrożenie dla utrzymania miejsc pracy.

Dlatego w swoich bieżących działaniach w walce z pandemią ILO skupia się na wykorzystaniu i wzmocnieniu zasad systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Światowy Dzień BHP 2021 ma m.in. za zadanie zwrócenie uwagi jak ważne jest budowanie odporności systemu w świetle panującego kryzysu. Zarówno na poziomie krajowym jak i poszczególnych przedsiębiorstw – pracodawców.

Jak pandemia wpłynęła na realizację Dni Bezpieczeństwa w zakładach pracy?

Przejdźmy zatem na poziom zakładu pracy i zastanówmy się co i jak możemy zrobić żeby wesprzeć pracodawcę i pracowników w tych trudnych dla nich czasach. W tym artykule nie poruszam tematu codziennej, rutynowej pracy służb BHP i decyzji strategicznych z poziomu zarządu. Chcę skupić się na cyklicznych wydarzeniach promujących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy. Mowa o Dniach Bezpieczeństwa, HSE, Dniach Zdrowia, które często realizowane są właśnie w okolicy 28 kwietnia.

Podzielę się moim, jako dostawcy, doświadczeniem zebranym w trakcie współpracy przy realizacji wielu takich wydarzeń a także wielu rozmów z pracodawcami i osobami odpowiedzialnymi za koordynację eventów ze strony pracodawcy.

Wybuch pandemii w zeszłym roku na wiosnę wstrzymał realizację Dni Bezpieczeństwa w większości zakładów pracy. Firmy, które podejmowały jakieś działania skupiły się na akcjach lokalnych, głownie z wykorzystaniem własnych zasobów, z węższym niż zwykle programem. Zupełnie nowa sytuacja sprawiła, że wiele firm w ostatniej chwili odwoływało wydarzenie lub zawieszało decyzję w oczekiwaniu na dalszy rozwój lub zahamowanie pandemii. W efekcie jednak, jak pisałem, większość eventów nie odbyła się i została przełożona na jesień.

Jak wiemy jesienią sytuacja nie zmieniła się wiele. Część firm jednak zdecydowała się na realizację i podjęła rozmowy w zakresie formuły wydarzeni. Rozmawialiśmy o formule stacjonarnej, online i hybrydowej. Nie wszystkie wydarzenie związane ze szkoleniami z ochrony zdrowia da się zrobić online (np. szkolenie z bezpiecznej jazdy samochodem). To znaczy można, ale część z nich ze stratą na wartości i jakości przekazywanych treści, a przecież nie o to chodzi. Jestem jednak pod dużym wrażeniem jaką kreatywnością wykazali się niektórzy dostawcy w realizacji szkoleń z pierwszej pomocy online! Pomogła nowa technologia i powstały zupełnie nowe standardy. W naszym przypadku skończyło się na tym, że zdecydowaną większość usług świadczyliśmy w formule online. Bardzo dobrze sprawdziły się webinaria wellbeing (szerzej o zaletach webinariów w tym wpisie) i indywidualne konsultacje z psychologami i dietetykami.

Zamówienia na wiosnę w tym roku wyglądają podobnie. Większość firm zaprzyjaźniła się i przyzwyczaiła do formuły online, która daje wiele korzyści. Niewielka część naszych klientów czeka jeszcze z podjęciem finalnej decyzji rozważając formułę hybrydową.

Jakie rozwiązania sprawdzają się w czasach pandemii.

Myślę, że dobrym rozwiązanie jest formuła hybrydowa. Stacjonarnie robimy te wydarzenia, które nie generują wysokiego ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa. Oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarno-epidemiologicznymi. Na przykład nauka bezpiecznej jazdy samochodem. Instruktor i uczestnik 1:1.

Jeśli warsztaty to w małych grupach. Jesienią przeprowadziliśmy praktyczne warsztaty ergonomiczne dla pracowników biurowych dla jednej z firm z branży automotive. Małe grupy maks. do 10 uczestników. Duża sala, wietrzona po każdej grupie, maseczki, dezynfekcja.

Światowy Dzień BHP 2021
Warsztaty ergonomiczne dla pracowników

Online, w formule webinarów, warto zrobić szkolenia, których tematyka nie traci na wartości przez brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Webinar pozwala na uczestnictwo w wydarzeniu dużej grupy pracowników jednocześnie. Dodatkowo, sesja Q/A (na forum lub anonimowo z trenerem) pozwala na indywidualny kontakt uczestnika z prowadzącym. Webinar jest też bardzo korzystnym rozwiązaniem biorąc pod uwagę średni koszt uczestnictwa na 1 pracownika. Inne możliwości dają warsztaty online. Szerzej o tym, którą formułę wybrać możesz przeczytać w tym wpisie Webinar wellbeing, czy warsztat? Co wybrać?

Formuła to jedno. Teraz tematyka. Od dwóch lat współpracujemy z zaprzyjaźnioną firmą, która dostarcza szkolenia z „twardych tematów BHP”. Budując program Dni BHP dokładamy do tego wellbeing i wychodzi świetna mieszanka bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i profilaktyki podana w ciekawy sposób. Z korzyścią dla pracowników i pracodawców. Warto łączyć BHP z wellbeing! Programy są ciekawsze, bogatsze, adresują więcej potrzeb pracowników.

O jakie tematy wellbeing najczęściej pytają nasi klienci?

  • Ergonomia pracy zdalnej – pracując w domu zwykle nie mamy tak dobrych i ergonomicznych warunków jak w biurze. Dlatego warto zadbać o kręgosłupy naszych pracowników. Ten webinar cieszy się zdecydowanie największym zainteresowaniem. Ergonomia pracy zdalnej zobacz trailer.
  • Wsparcie psychologiczne pracowników – w postaci webinariów z psychologiem i indywidulanych anonimowych konsultacji pracowników z terapeutami. Szereg badań pokazuje, że dobrostan psychiczny pracowników to obszar, który zdecydowanie wymaga wsparcia ze strony pracodawcy w obecnych czasach. Więcej tym w tym wpisie wsparcie psychologiczne dla pracowników
  • Webinaria dietetyczne i szereg innych inspirujących tematów wspierających dobrostan pracowników w wielu wymiarach. Sprawdź nasze propozycje tematów na webinaria wellbeing dla pracowników.

Podsumowują: połącz BHP z wellbeing i pomyśl o formule hybrydowej przy zachowaniu reżimu satnitarno-epidemicznego. Do wydarzeń stacjonarnych wybierz takie aktywności, które generują najmniejsze ryzyko.

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>