Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z najskuteczniejszych elementów profilaktyki zagrożeń dla osób zatrudnionych. Niestety upadki w pracy mogą też wynikać z problemów zdrowotnych pracowników. Dlatego też pracodawcy powinni zadbać o własny zespół i firmę m.in. organizując przesiewowe badania diagnostyczne. W tym celu warto skorzystać z platformy stabilometrycznej. Przekonaj się, na czym polega jej działanie i w jaki sposób pozwala zapobiegać wypadkom.

Upadki w pracy — jedna z najczęstszych przyczyn zagrożenia zdrowia pracownika

Utrata równowagi, potknięcia i upadki to niezwykle częste sytuacje, które mogą skończyć się nieszczęściem dla pracownika i firmy. Przyczyny upadków i innych sytuacji zagrażających zdrowiu pracowników należy rozpatrywać w trzech wymiarach:

  1. Techniczny to wszystkie czynniki technologiczne, które mogą narażać zdrowie lub życie np. zbyt strome schody i brak poręczy, brak stabilnego rusztowania, niedostatecznie wytrzymała podłoga, kiepskie oświetlenie.
  2. Organizacyjny, które jak wskazuje sama nazwa, wynikają z niewłaściwej organizacji obowiązków, miejsca pracy czy niedostatecznych szkoleń BHP np. brak obuwia ochronnego i antypoślizgowego.
  3. Ludzki,do którego wpisują się jednakowo nierozważne zachowania pracowników oraz problemy zdrowotne i kiepska kondycja psychofizyczna. 

Wedle niektórych badań [1], to właśnie czynniki ludzkie stanowią jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w miejscu pracy. 

Jak zapobiegać wypadkom przy pracy?

Środowisko pracy musi spełniać niezbędne normy BHP. W związku z tym pracodawcy wraz z działem HR muszą zadbać o szereg kwestii, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka wypadków w czasie pracy. Działania profilaktyczne powinny być dostosowane w zależności od środowiska wykonywania pracy. Przykładowo — pracownicy firm odpowiedzialnych za odśnieżanie dachów są szczególnie narażeni na poślizgnięcie się z uwagi na oblodzone i śliskie podłoże. Dlatego też zadaniem pracodawcy jest zapewnienie m.in. butów ze zwiększoną odpornością na poślizg oraz odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego poruszania się na wysokości.

Niestety, ale znacznie większym problemem są czynniki zdrowotne, które przez długi czas mogą pozostawać utajone. W wielu przypadkach upadki mogą być rezultatem osłabionych mięśni posturalnych, co wynika np. z wad postawy ciała czy niesymetrycznego rozkładu obciążenia wskutek problemów z czuciem głębokim. Właśnie w tym celu warto wykorzystać badania przesiewowe przy użyciu platformy stabilometrycznej. 

Jak działa platforma stabilometryczna?

Mianem platformy stabilometrycznej określa się specjalistyczny sprzęt, który stosuje się do badania rozkładu nacisku stóp. Urządzenie pokazuje precyzyjnie którą częścią stopy mocniej naciskamy na podłoże. Przeprowadzona analiza rozkładu nacisku stóp na platformie umożliwia wykrywanie różnorodnych zaburzeń związanych z narządem ruchu. Platformy są wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie, co gwarantuje wyjątkowo dużą dokładność przeprowadzonego pomiaru i przejrzystość uzyskanych wyników. 

Co pozwala ocenić platforma stabilometryczna?

Platformy pozwalają na badanie równowagi, czyli badanie posturograficzne. Urządzenie do badania rozkładu nacisku umożliwia wykrycie, która strona ciała jest dominująca. Brak optymalnego rozkładu sił na podłoże może spowodować przesadne obciążanie jednej ze stron ciała. Konsekwencją tego są np. wady postawy, zespoły bólowe kręgosłupa czy bolesne punkty spustowe. 

Upadki w pracyErgo-coaching dla pracowników produkcji

Ocena statycznego i dynamicznego rozkładu nacisku jest także istotnym elementem analizy chodu. Komputerowe badanie stóp i analiza postawy mają duże znaczenie w kontekście sprawdzenia prawidłowego poruszania. Zbyt duża siła nacisku na podłoże może skutkować upośledzeniem prawidłowej wartości kątów i osi stawów, co przekłada się na nieefektywny chód. Osoby pracujące fizycznie mogą być bardziej narażone na kontuzje, które wynikają z nieproporcjonalnego obciążania kończyn dolnych. To z kolei przeważnie powoduje zwiększone ryzyko utraty równowagi.

Upadki w pracy a profilaktyka. Wskazania do użycia platformy stabilometrycznej

Platformy stabilometryczne są stosowane przede wszystkim dla zminimalizowania ryzyka wypadków przy pracy, a zwłaszcza upadków i utraty równowagi. Organizacja badań przesiewowych w firmie umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i minimalizuje ryzyko wypadków.

Badanie przy użyciu platformy stabilometrycznej, są rekomendowane przede wszystkim dla:

  • Firm budowlanych.
  • Fabryk i zakładów produkcyjnych.
  • Przedsiębiorstw operacyjnych np. centrów logistycznych, magazynów.
  • Osób pracujących na wysokościach
  • Wszystkich pozostałych pracowników, w tym biurowych.

Rola platformy do oceny równowagi w pracy siedzącej

Długotrwała praca za biurkiem niesie wiele negatywnych następstw dla narządu ruchu. Jednym z nich jest fakt, że zbyt częste i długie przebywanie w pozycji siedzącej prowadzi do przesunięcia środka ciężkości. Efektem tego jest zmiana punktów podparcia, co powoduje nierównomierny rozkład sił nacisku i przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała

Kolejna kwestia to fakt, że pozycja siedząca rozleniwia układ mięśniowy. Osłabienie mięśni posturalnych (np. brzucha, prostownika grzbietu odcinka lędźwiowo-krzyżowego) powoduje pogorszenie stabilizacji tułowia. To kolejny czynnik sprzyjający rozwojowi wad postawy. Niemniej jednak konsekwencje słabego CORE mogą być poważniejsze. Mowa tu o m.in. migrenach, rozwoju bolesnych punktów spustowych czy zmianach przeciążeniowych kręgosłupa. 

Nie można też zapominać o stresie, który niezwykle często towarzyszy pracy. Nadmierny stres może prowadzić do nieświadomego przybierania nieprawidłowej postawy ciała. W długofalowej perspektywie może to skutkować wspomnianymi już przeciążeniami i dolegliwościami bólowymi, które przekładają się np. na gorszy balans tułowia. Dzięki badaniu platformą stabilometryczną można zawczasu wykryć nieprawidłową pozycję środka ciężkości, co pozwoli zapobiec wielu negatywnym następstwom.

Jak zorganizować badanie platformą stabilometryczną w miejscu pracy?

Pracodawcy realizujący założenia strategii ESG dobrze wiedzą, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników ma niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania biznesu. Promocja zdrowia wśród pracowników pozwala zminimalizować szansę ich nieobecności, które mogą rzutować np. na efektywności realizowanych projektów. Ponadto troska przełożonych o dobrostan całego zespołu z pewnością zostanie doceniona przez osoby zatrudnione. 

Jeżeli chcesz zorganizować dla swoich pracowników badanie przesiewowe przy pomocy profesjonalnego narzędzia do cyfrowej analizy równowagi, to skorzystaj z usług Corporate Wellness. Dysponujemy nowatorską platformą stabilometryczną z zaawansowanym systemem protokołów oceny balansu i równowagi. To idealny sposób promocji zdrowia wśród osób zatrudnionych, który można połączyć z szeregiem innych ciekawych usług np. masażem biurowym czy badaniem spirometrycznym.

Zachęcamy do sprawdzenia  sklepu Corporate Wellness, w którym znajduje się bogata oferta kursów i filmów szkoleniowych dla Twoich pracowników. Merytoryczna wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów z pewnością ułatwi wdrożenie w firmie zasad zdrowej i bezpiecznej pracy. Pamiętaj – jesteśmy mobilni i oferujemy pomoc na terenie całego kraju!

Bibliografia:

1. Lewandowski J., Mielczarek D.K. „Wypadki przy pracy na przykładzie wybranego przewoźnika kolejowego.” Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie 72.1225 (2019): 25-44.


Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>