Choroby układu oddechowego stanowią częstą przyczynę absencji osób zatrudnionych. Co więcej, kiepska kondycja dróg oddechowych będzie powodować nawracające problemy i sprzyja rozwojowy różnorodnych chorób. Badanie spirometryczne pracowników stanowi prosty sposób, aby ocenić ryzyko występowania zaburzeń oddychania. Na czym polega pomiar spirometrem? Jak interpretować wyniki spirometrii?

Czym jest spirometria?

Pomiar spirometryczny służy do oceny funkcjonalności układu oddechowego. Będąc precyzyjnym, spirometria polega na pomiarze objętości płuc oraz przepływu powietrza podczas różnych etapów procesu oddychania. To całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne badanie. Natomiast wyniki spirometrii mogą świadczyć, że należy wykonać dodatkowe badania diagnostyczne pod kątem różnorodnych chorób dróg oddechowych. 

Spirometria ocenia dwa niezwykle istotne parametry dotyczące przepływu powietrza przez układ oddechowy:

  • FVC — natężoną pojemność życiową płuc, co określa ilość powietrza w trakcie wydechu po wcześniej wykonanym maksymalnym wdechu. Wartość tego wskaźnika jest uzależniona od całkowitej pojemności płuc.
  • FEV1 – to natężona, pierwszosekundowa objętość wydechowa. To ilość powietrza, która opuszcza płuca podczas 1 sekundy maksymalnego wydechu. Parametr jest uzależniony od drożności oskrzeli
    i całkowitej pojemności płuc.

Badanie spirometryczne pracowników – jak interpretować wyniki?

Po wykonaniu badania spirometrem każdy z parametrów daje konkretne wyniki liczbowe. Gdy wartość obu parametrów (FEV1/FVC) wynosi mniej niż 0,7, to istnieje spore prawdopodobieństwo występowania zmian w obrębie oskrzeli. Wówczas należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem i przeprowadzić dokładniejszą diagnostykę układu oddechowego np. zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. 

Badanie spirometryczne pracowników

Kiedy wykonuje się badanie spirometryczne pracowników?

Badanie spirometryczne pracowników ma na celu monitorowanie stanu ich układu oddechowego. Regularne wykonywanie badań w firmie jest idealnym sposobem, aby zadbać o osoby zatrudnione i tym samym zminimalizować absencję osób zatrudnionych.

Spirometrię wykonuje się u pracowników, którzy wykazują ku temu powody ze strony układu oddechowego. Wskazania do spirometrii:

  • Palenie papierosów
  • Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych
  • Choroby płuc np. przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • Astma oskrzelowa i objawy wskazujące na astmę np. świszczący oddech
  • Przebyty Covid-19 i utrzymujące się po nim powikłania np. przewlekły kaszel i chrypka

Spirometrię należy też wykonywać u pracowników, którzy są narażeni na uszkodzenia płuc i rozwój chorób układu oddechowego w miejscu zatrudnienia. W medycynie pracy mowa głównie o osobach narażonych na wpływ czynników szkodliwych m.in. pyłów, gazów czy gorącego powietrza. Będą to takie profesje jak np. piekarze, górnicy, lakiernicy, cukiernicy, pracownicy zakładów chemicznych, brukarze czy tynkarze.

Corporate Wellness — mobilne badanie spirometryczne pracowników

Spirometria wykonywana wśród pracowników firmy jest badaniem opłacanym przez pracodawcę. Z doświadczenia wiemy, że organizacja takiego przedsięwzięcia może okazać się problematyczna np. pod kątem logistyki i wolnego czasu. Dlatego Corporate Wellness przygotowało usługę mobilnych badań profilaktycznych na terenie całego kraju. Przeprowadzimy niezbędne testy medyczne, aby ocenić zdrowie Twoich pracowników.

Samo badanie jest przeprowadzane przez personel Corporate Wellness. Po wykonaniu spirometrii pracownik od razu otrzymuje wyniki. Co ważne, wyniki badań nie są przekazywane pracodawcy. Jeżeli rezultaty badania wskazują na nieprawidłowości ze strony układu oddechowego, to wówczas przekazujemy pracownikom niezbędne zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki i leczenia. Spirometria powinna być wykonywana co najmniej raz na dwa lata — warto badać się częściej i zadbać o prawidłową kondycję płuc po pandemii Covid-19.


Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>