Work-life balance – kilka słów o koncepcji

Najpierw kilka faktów historycznych

Koncepcja work-life balance narodziła się na przełomie lat 70. i 80. XXw. w Wielkiej Brytanii. Wtedy to gwałtowny rozwój dużych organizacji pociągnął za sobą problemy społeczne, a do głosu zaczęli dochodzić pracownicy, którzy - coraz bardziej przemęczeni - zaczęli domagać się wyznaczenia granic między pracą a życiem prywatnym.

 

Pracodawcy zaczęli zauważać spadek wydajności, kreatywności i zaangażowania personelu, który pracował w ponadstandardowym wymiarze czasu pracy. Założenie, że ilość godzin spędzonych w pracy przekłada się na efektywność okazało się niesłuszne, a wręcz dawało efekt błędnego koła, w którym spadek wydajności skłaniał pracownika do dłuższego pozostawania w pracy. Bez oczekiwanych sukcesów. Odbijało się to oczywiście na życiu prywatnym przepracowanych, co mocno wpływało na koncentrację i zdolność wykonywania obowiązków zawodowych.

mechanizm przepracowania

 

Odpowiedzią na rosnący problem okazała się idea odnalezienia i zachowania balansu pomiędzy tymi dwoma sferami życia.

 

 

Definicja

 

Koncepcja Work-life balance zakłada zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

 

Osiągnięcie tej równowagi:

  • nie zależy od wykonywanego zawodu,
  • nie oznacza równego podziału czasu na pracę i czas wolny,
  • zależy wyłącznie od nas,
  • mierzalne jest nie liczbami godzin spędzonych w pracy i poza nią, a tym, jak się w tym rozkładzie czujemy.

 

WLB to stan, w którym cała nasza aktywność – tak zawodowa jak i prywatna są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i służą naszej wizji oraz celom. Nie chodzi tu o rozdzielanie sfery prywatnej od zawodowej ale o taką ich konwersję, by praca, rodzina i pasje tworzyły spójną całość.

 

 

Jak to osiągnąć?

 

Czym szybciej work-life balance pojawi się w Twoim życiowym biznesplanie, tym lepiej dla Ciebie.

 

Aby zacząć pracować nad osiągnięciem tej równowagi należy:

 

  • odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to co robimy i gdzie jesteśmy przynosi nam satysfakcję,
  • jakie są nasze oczekiwania co do kariery i domu, jakie widzimy zagrożenia i jakie są nasze możliwości,
  • bierzemy sprawy w swoje ręce i.. obieramy cel – cel we wszystkich sferach naszego życia,
  • oceniamy, którą ze sfer lub potrzeb zaniedbujemy oraz czemu chcielibyśmy poświęcić więcej uwagi,
  • wyłaniamy priorytety, do osiągnięcia których zaczynamy dążyć.

 

To trudne ćwiczenie. Ale bez niego nie sposób mówić o pracy nad WLB w naszym życiu. Pamiętajmy też, że do równowagi możemy dążyć tylko wtedy, jeśli sami kierujemy swoim życiem. Jeśli robi to ktoś za nas – nasz pracodawca, partner czy ktokolwiek inny – najpierw musimy zająć się przejęciem steru.

 

 

Co może pracodawca?

 

Brak równowagi między pracą a życiem prywatnym pracownika ma ogromny wpływ na pracodawcę. Work-life balance jest koncepcją służącą personelowi ale i zapewniającą lepsze funkcjonowanie firmie.

 

Istnieje wiele rozwiązań, które firma może wprowadzić, by poprawić work-life balance swoich pracowników. Koncepcja wpisuje się w znacznie szerszą ideologię corporate wellness, której celem jest poprawa wyników finansowych firmy poprzez zadbanie o zdrowie i dobre samopoczucie jej pracowników.

Elastyczne formy zatrudnienia (wielkość etatu i rodzaj umowy o pracę) i elastyczny czas pracy (praca zmianowa, skondensowane godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, umożliwienie skorzystania z przerwy w karierze dla tych, którzy chcą skorzystać z niepłatnego urlopu, z zapewnieniem, że będzie można wrócić na dawne stanowisko) to czynniki, które mają ogromny wpływ na pracowników poszukujących balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

 

Takie rozwiązania na obecnym polskim rynku nie są jeszcze zbyt popularne ale przynoszą naprawdę wiele korzyści. Pracownicy znajdują czas na życie prywatne i pasje, są więc zadowoleni, a co za tym idzie - efektywniejsi. Pracodawca ma bardziej zmotywowany i wydajny zespół oraz, co bardzo istotne, poprawia się jego wizerunek jako pożądanego pracodawcy na rynku pracy. Z jednej strony spada rotacja, z drugiej pojawia się łatwiejszy dostęp do specjalistów, którzy chcieliby pracować u pracodawcy tak dbającego o swoich pracowników.

 

Rynek nie pozostaje obojętny na te potrzeby i odpowiada coraz większym portfolio firm, które świadczą profesjonalne usługi z zakresu corporate wellness. Usługa Corporate Wellness by MobileMed jest jedną z nich. W myśl idei: "Zdrowy pracownik to zadowolony i wydajny pracownik"  oferujemy dedykowane programy prozdrowotne, obejmujące elementy z dziedziny dbania o zdrowie i wellbeing w miejscu pracy.

 

Jeśli chcesz poprawić wyniki finansowe firmy, skontaktuj się z nami, byśmy mogli wspólnie zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników w Twojej firmie.

 

Corporate Wellness by MobileMed tel. kom.: +48 604 999 333 e-mail: biuro@mobilemed.pl www.corporate-wellness.pl

 

A co mówią statystyki?

 

W dzisiejszych czasach bardziej martwi nas utrata pracy niż jej pogodzenie z życiem prywatnym. Są jednak kraje i firmy, gdzie czas zaangażowania zawodowego reguluje prawo, kultura i zwyczaje. WLB jest tam elementem odpowiedzialności społecznej pracodawcy, który rozumie, jaką przewagę i korzyści biznesowe niesie za sobą wdrożenie takiej filozofii.

 

Równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym bada Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), do której należą 34 najbardziej rozwinięte państwa świata. Z badań wynika, że najwięcej wolnego czasu mają obywatele Belgii, najmniej – pracujące matki w Turcji. Najmniej zapracowani są Holendrzy i Szwedzi. Polska plasuje się w tym zestawieniu zdecydowanie bliżej „najgorszych” krajów, bo aż na 28. z 36 miejsc (za: http://csr.forbes.pl/kraje-z-najlepszym-i-najgorszym-work-life-balance,artykuly,181245,1,1.html)

Aby złapać równowagę, nie zawsze trzeba przewracać życie do góry nogami, czy jak w powieści „Jedz, módl się, kochaj” wyjeżdżać na drugi koniec świata. Czasami wystarczy lepiej zrozumieć samych siebie i nasze potrzeby, by wreszcie uporządkować swoje otoczenie i… odzyskać równowagę.

 

Work life balance

 

 

Autor: Lea Gorzkowska

Sprawdź nasze warsztaty online wellbeing na co dzień 

Tagi: mental health   zdrowy pracownik   zdrowie pracowników 

About the author: michal.federowski

Leave a Reply

Your email address will not be published.