Od wellness do corporate wellness

Każdy zaplanowany ruch poprzedza jakiś pomysł. Każdą wdrażaną inicjatywę –  idea połączona z researchem i rozpisaniem projektu.

 

Sięgnijmy więc do źródeł i zobaczmy, od czego się to wszystko zaczęło.

równowaga

 

well + ness = filozofia harmonii ciała, ducha i umysłu

 

Nurt Wellness to filozofia harmonii ciała, ducha i umysłu, opierająca się na poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie oraz jakość życia. Została stworzona w 1959 roku przez amerykańskiego lekarza dr. Halberta Dunna, który przekonany, że ciało i umysł powinny pozostać w równowadze i harmonii, w swojej teorii po raz pierwszy połączył dwa pojęcia: dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej (well-ness).

 

Dr Halbert Dunn

 

Dunn urodził się w 1896 roku w Ohio*. Po zakończeniu nauki na uniwersytecie w Minnesocie związał swoją przyszłość z medycyną i biologią. W 1961 roku opublikowano jego książkę zatytułowaną High Level Wellness, która stała się inspiracją dla późniejszych leaderów wellness. W połowie lat 70. otworzono pierwsze amerykańskie centrum wellness (Wellness Resource Center), następnie na amerykańskim rynku pojawiło się poświęcone wellnessowi pismo Heath Values. Kolejna reedycja książki Dunna opublikowana w ramach działalności pisma skutecznie poniosła filozofię ruchu w świat.

 

Dr John W. Travis

 

Inne źródła** przypisują rozgłos idei  John W. Travisowi – założycielowi Wellness Resouce Center, który w popełnionym przez siebie i Reginę Sarę Ryan dziele pod tytułem Wellness Workboook zaproponował trzy główne koncepcje wellnessu:

 

1.       wellness nie jako stan ale jako cały proces: koncepcja, która powstała już w 1972 roku w oparciu o pracę Dunna i przedstawia wellness w formie graficznej***: od nieuleczalnej choroby – przez wyzdrowienie po osiągnięcie życiowej równowagi;

2.       koncepcję góry lodowej, której szczyt stanowi stan naszego zdrowia, a pod wodą są wpływające na siebie kolejno:

stan zdrowia

|

V

styl życia

(dieta, aktywność fizyczna, sposób relaksowania się i radzenia sobie ze stresem, uzależnienia)

|

V

przyczyny takiego stylu życia

(co nas motywuje, inspiruje, jak wpływa na nas środowisko, w którym żyjemy)

|

V

nasza świadomość

(psychika, wiara, filozofia, według której żyjemy)

3.        koncepcja holistyczna, mówiąca o tym, że człowiek czerpie energię ze wszystkich elementów składających się na jego życie i każdy z nich może tą energię zaburzyć.

 

Idea wellness zaczęła obiegać świat powoli poszerzając swój zakres znaczeniowy z dbania tylko o zdrowie do całkowitej zmiany stylu życia, która pozwoliłaby osiągnąć równowagę i szczęście. Harmonia ciała, ducha i umysłu była i jest drogą do odnalezienia sensu i radości życia, a te pozwalają zwiększyć potencjał człowieka – jego kreatywność i wydajność.

 

Od wellness do corporate wellness

 

Koncepcje Dunna i czerpiącego zeń Travisa trafiły na podatny grunt. Coraz szybszy rozwój gospodarki USA w latach 80. potrzebował coraz większego nakładu pracy, która generowała rosnącą presję czasu, stres i nieustanną konieczność dokonywania wyboru pomiędzy życiem prywatnym a pracą. Pracownicy zaczęli chorować. Koszty opieki medycznej w amerykańskich korporacjach rosły w zastraszającym tempie. Remedium było niezbędne i w końcu, w latach 80. je wymyślono.

Idea wellnessu korporacyjnego stanęła u drzwi pierwszych świadomych organizacji.

 źródła:

About the author: wellnesswp

Leave a Reply

Your email address will not be published.