W dzisiejszych czasach atrakcyjna oferta pracy nie ogranicza się wyłącznie do dobrej stawki i elastycznej umowy. Pracownicy coraz częściej wymagają, aby środowisko pracy było wolne od dyskryminacji m.in. z powodu płci, wieku, narodowości czy orientacji seksualnej. Dlatego też pracodawcy dbają o zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Co oznacza strategia Diversity Equity and Inclusion w biznesie?

Czym jest strategia Diversity Equity and Inclusion?

Różnorodność wśród pracowników współtworzących firmę dotyczy rozmaitych aspektów. Zespoły składają się z osób wyznających odmienne religie, prezentujących różnorodne poglądy polityczne i tożsamości płciowe, a także borykających się z niepełnosprawnością. Ta różnorodność nie powinna mieć jednak wpływu na poczucie przynależności pracowników do organizacji. Dlatego też firma musi zadbać o takie kwestie jak:

 • Integracja całego zespołu.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniom.
 • Polityka równego traktowania osób zatrudnionych.
 • Bezpieczeństwo i pozytywna atmosfera miejsca pracy.

Niejednokrotnie można napotkać na skrót DE&I, gdzie litera E odpowiada słowu Equity — Równość. Niemniej jednak często wspomina się, że pojęcia diversity & inclusion zawierają w sobie kwestie dotyczącą równego i sprawiedliwego traktowania. 

Jak wdrożyć zarządzanie różnorodnością i integracją w miejscu pracy?

Aktualny rynek pracy pozwala na zatrudnienie różnych grup społecznych. Warto więc zacząć od zróżnicowania pracowników w firmie m.in. ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, status rodzinny, doświadczenie zawodowe czy orientację seksualną. Różnorodność w przedsiębiorstwie przekłada się na większą równość w miejscu pracy. Tym samym pracownik czuje większe poczucie sprawiedliwości i przynależności do organizacji, która nie dyskryminuje nikogo ze względu na swoją odmienność.

Depresja w pracy szkolenie deviersity equity and inclusion

Dużą rolę w zakresie zarządzania różnorodnością odgrywają liderzy. To właśnie oni powinni zadbać, aby zatrudnione osoby czuły się szanowane i wychodzić z inicjatywami o istotnym znaczeniu dla członków zespołu. Oto kilka przykładów różnorodności i włączenia praktycznych rozwiązań w firmie:

 • Ułatwienia architektoniczne i technologiczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową np. winda, odpowiednie toalety, podjazdy do biura, schodów, miejsca parkingowe.
 • Zagwarantowanie młodym matkom specjalnego pokoju do opieki nad dzieckiem, gdy nie ma możliwości skorzystania z usług niani lub pomocy innego członka rodziny.
 • Osoby przejawiające problemy natury emocjonalnej mogą skorzystać z fachowej porady psychologicznej, psychoterapii oraz mają dostęp do wydzielonego pomieszczenia, które pozwala na wyciszenie się i relaks.

Liderzy w myśl zasady diversity & inclusion to osoby, które charakteryzuje empatia i otwartość na problemy pracowników. Oprócz przełamywania wszelkich barier związanych z różnorodnością w firmach powinni zadbać o potrzeby zespołu. Dlatego też w całej organizacji powinny powstawać grupy pracownicze skupiające osoby z konkretnych tematów np. ideologii LGBT.

Osoby o podobnych cechach mogą wówczas swobodnie dyskutować o wadach i zaletach aktualnego miejsca pracy np. w kontekście tolerancji orientacji. Wszelkie sugestie i skargi pomagają nie tylko managerowi, ale i całej firmie na tworzenie środowiska przyjaznego różnym formom mniejszości.

Jakie korzyści dla firmy i pracodawcy niesie za sobą Diversity Equity and Inclusion? 

 • Zwiększenie atrakcyjności firmy na rynku pracy.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.
 • Świetnie uzupełnienie strategię ESG — zrównoważonego i nowoczesnego rozwoju biznesu.
 • Różnorodne punkty widzenia zwiększają szansę kreatywnych i innowacyjnych pomysłów np. w zakresie produktów i usług.
 • Wpływ na efektywność pracowników np. ograniczenie nieobecności, zapewnienie poczucia opieki i bezpieczeństwa w firmie. 

Co zyskuje pracownik dzięki koncepcji Diversity Equity & Inclusion?

Warto pamiętać, że różnorodność i inkluzywność nie niosą wyłącznie korzyści dla biznesu. Firma nie może zapominać, że Diversity Equity & Inclusion jest ukierunkowane przede wszystkim na poprawę warunków środowiska pracy. Przestrzeganie zasad różnorodności zwiększa satysfakcję osób należących do mniejszości w Twojej organizacji. Zespół z pewnością doceni fakt wdrożenia i realizacji zasad polityki równego traktowania. Za przykład może posłużyć jednakowa szansa zdobycia awansu dla wszystkich pracowników — bez względu na takie czynniki jak aktualny staż pracy czy wiek.

Jaką rolę odgrywa HR w zakresie różnorodności i inkluzywności?

Jednym z kluczowych działów związanych z zarządzaniem różnorodnością i integracją w firmie jest HR. To właśnie HR powinien w pierwszej kolejności włączać dobre praktyki w zakresie np. przeciwdziałania nietolerancji i wykluczeniom. Co więcej, kadra odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi w swoim miejscu pracy oraz liderzy powinni przede wszystkim dawać przykład swoim codziennym zachowaniem i promować równość w miejscu pracy — począwszy od pracowników najniższego szczebla, skończywszy na kierownictwie.

Różnorodność, równość i integracja w środowisku pracy stanowią spore benefity dla firm. Inwestycja w DE&I to bez wątpienia wartościowe rozwiązanie dla firm, które stawiają na innowacyjność i chcą doceniać własnych pracowników. Corporate Wellness oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu strategii ESG & DEI, co stanowi idealny sposób na wcielenie w struktury przedsiębiorstwa ładu organizacyjnego. Ponadto zachęcamy do sprawdzenia oferty naszego katalogu kursów i szkoleń, które ma za zadanie wspomóc realizacje celów biznesowych i pomóc w utrzymaniu odpowiedniej atmosfery środowiska pracy.

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>