[section_tc][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

coaching

[nbsp_tc]

Modne ostatnio jest mieć osobistego coacha. To luksus, dla wysokiej klasy menadżerów. Szkoda, bo zarówno biznes coach jak i life coach to dobrzy sprzymierzeńcy w drodze rozwoju zawodowego i osobistego. Na szczęście liderzy mają możliwości rozwoju kultury coachingowej w organizacji. Coaching polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier. Zawsze warto pobzyć się ograniczeń, które przeszkadzają w osiąganiu celów i tych życiowych, i tych biznesowych.

Zatem, coaching dobra rzecz!

Coaching koncentruje się na rozwiązaniu, a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów. Jest procesem, który wyposaża ludzi w narzędzia, wiedzę, możliwości, aby w pełni rozwijać swoją efektywność w życiu osobistym, w swojej pracy i organizacji.[nbsp_tc] Na czym polega dobrze definiuje Robert Dilts: „Coaching to trwająca przez określony czas relacja między coachem a klientem, która pomaga klientowi osiągać nadzwyczajne wyniki w swoim życiu, karierze, biznesie lub organizacji. Poprzez coaching klient pogłębia swój proces uczenia się, zwiększa swoje osiągnięcia i podnosi jakość swojego życia”.

Zarządzanie[nbsp_tc] poprzez coaching

Jak efektywnie wykorzystać coaching w organizacji, jak wdrożyć jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu ludźmi. Pomocnym może okazać się Coaching Clinic®, trening który uczy wykorzystania coachingu w organizacji. Jest to popularne na całym świecie szkolenie, w którym wzięło udział ponad 40 000 liderów najbardziej renomowanych firm. Program Coaching Clinic® wyrównuje poziom kompetencji przywódczych wśród kadry menedżerskiej, dostarcza wiedzy na temat zarządzania zespołami, wywierania wpływu, skutecznej komunikacji i pracy zespołowej.[nbsp_tc] W Polsce jest prowadzony przez licencjonowanych trenerów Corporate CoachU Poland. Szkolenie Coaching Clinic® jest przeznaczone dla: dyrektorów, menedżerów, kierowników, specjalistów w zakresie HR, profesjonalistów w rozwoju jakości, przywódców na każdym poziomie organizacji, którzy chcą nauczyć się zaawansowanej komunikacji i zdolności przywódczych.

Nowe obszary kompetencji

Zarządzanie strategiczne poprzez cele a coaching, przywództwo inspiracyjne poprzez coaching, praktyczny model rozmowy coachingowej i obszary jego zastosowań – to tylko nieliczne przykłady nowych możliwości jakie daje ta metoda. Efektywna komunikacja z wykorzystaniem umiejętności coachingowych ma szerokie pole eksploracji: słuchanie kontekstowe,[nbsp_tc] zadawanie pytań odkrywających, dostarczanie przekazów uruchamiających zmianę, wzbudzanie motywacji przez docenianie. Narzędzie ułatwia zrozumienie różnic indywidualnych w zakresie komunikacji i daje praktyczne wskazówki by skutecznie porozumieć się z nim w różnych sytuacjach biznesowych.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>