[section_tc][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Tantra to najstarsza religia ludzkości, w której bogiem jest miłość, kapłanami kochająca się para, a komunią duchową zjednoczenie kochanków. Każda para tworzy własną świątynię Ducha, w której celebrują radość życia i istnienia. Kochając się dokonują transformacji kosmicznych energii wszechświata, łącząc Niebo i Ziemię w jedną rodzącą życie i świadomość całość.

Nie ma tu zewnętrznych pośredników, każdy z nas bezpośrednio odzwierciedla i wyraża[nbsp_tc] Ducha kreacji. W każdym z nas następuje proces wewnętrznej alchemii pojedynczych pierwiastków zwanych Yin i Yang otwierający nas na doświadczenie wcielonej boskości. Z Kobiety emanuje Bogini, z Mężczyzny Bóstwo. Razem wcieleni w kochanków bogowie odtwarzają akt kreacji świata, w którym zachodzi niekończący się proces przemian.

Otwarty podczas boskiej komunii przepływ miłości posiada nieograniczoną moc transformacji. Współcześnie poprzez przyjęcie swojego ciała oraz swojej świętej seksualności, mamy okazję uleczyć siebie i nasze chore społeczeństwo przywracając równowagę na naszej planecie Ziemi.

[nbsp_tc]

Tantra to swobodny przepływ energii życia

[nbsp_tc]

Osoby, które zetknęły się z Tantrą opisują ją jako otwarcie się na głęboką, prawdziwą Miłość. Odczuwają większą bliskość z samym sobą lub/i z partnerem/ką oraz z innymi ludźmi. Odnajdują w sobie radość i poczucie wolności. Rodzi się w nich większa świadomość siebie i swojego życia. Dotykają własnego szczęścia. Tantra to królewska droga rozwoju osobistego. Czasem zwana też „jogą miłości” jest ścieżką[nbsp_tc] prowadzącą do pełniejszej świadomości życia. Kładzie nacisk na wyodrębnienie i wzmocnienie pierwiastków kobiecości i męskości, po czym łączy je ponownie w harmonijną całość. Proces ten zachodzi zarówno indywidualnie jak i w parach. Praktyka tantry staje się przez to doskonałą propozycją dla osób pragnących wewnętrznej integracji oraz rozwoju we własnym związku partnerskim.

[nbsp_tc]

Tantra otwiera i wzmacnia nasze serce, dzięki czemu „widzimy” więcej. Odczuwamy rzeczywistość na jej bardzo podstawowym energetycznym poziomie i uczymy się z tego poziomu właściwie reagować. Uruchamiamy wszystkie zmysły, aby czerpać z każdej chwili w pełni. Aby uczestniczyć tu i teraz w swoim życiu i cieszyć się własnym istnieniem.

Tantra oferuje nam szereg narzędzi, dzięki którym lepiej poczujemy swoje ciało i zrozumiemy jego potrzeby. W kontakcie z bliskimi, tantra oferuje nam jeszcze więcej: bliskość, czułość, uważność. Siłę i delikatność.

Tantra może stać się też sposobem na życie.

[nbsp_tc]

Podejściem, dzięki któremu uczestniczymy[nbsp_tc] w rzeczywistości. Praktyka tantry oferuje nam nabranie dystansu do wielu rzeczy, ale też nie pozwala pozostawać biernym. Daje siłę do działania, do którego impuls dyktuje serce. Na pewnym ogólnym poziomie Tantra dotyczy nas wszystkich. To zjawisko przepływu energii odczuwane zarówno w swoim ciele, w zbliżeniu z partnerem, ale też w bliskich relacjach międzyludzkich czy w grupie osób połączonych wspólnym celem. Tantra to Duch Życia, który wprawia wszystko w ruch. Sprawia, że świat toczy się do przodu, a my odczuwając Tantrę w sobie rozwijamy się razem z nim. [nbsp_tc]

Bardziej szczegółowo Tantra jest specyficzną ścieżką stworzoną do budowania szczęśliwych związków partnerskich. Jej korzenie sięgają wprawdzie duchowości Wschodu, jednak z czasem jej moc i praktyczne zastosowanie sprawiły, że stała się ona coraz bardziej popularna na Zachodzie. Siłą Tantry jest umiejętność wzmocnienia wzajemnego przepływu uczuć pomiędzy partnerami, zbudowania silnej zdrowej więzi dającej poczucie wewnętrznej wolności. Podstawą Tantry jest też praca z ciałem, jego akceptacją i seksualnością. Wzajemna bliskość kochanków jest gwarancją nieprzemijającego szczęścia w ich relacji.

Tantrę można praktykować indywidualnie, lecz jej przeznaczeniem jest rozwój partnerski. Mitycznymi opiekunami Tantry jest małżeństwo prastarych hinduskich bogów Śiwy i Śakti. Ich wzajemna miłość i rozmowy o duchowości stały się źródłem powstania w starożytnych Indiach tekstów zwanych Tantrami.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>