O co najczęściej pytają firmy w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników?

Subiektywny przegląd rynku usług wellbeing ze strony Corporate Wellness by Mobilemed.

W marcu i kwietniu zdecydowana większość firm zawiesiła lub odwołała cyklicznie realizowane programy prozdrowotne dla pracowników. Nie było też eventów.  

W maju i w czerwcu część firm, które najszybciej się otrząsnęły, odnalazły biznesowo i organizacyjnie w nowej rzeczywistości wróciła do tematów związanych ze zdrowiem w miejscu pracy. Ze względów bezpieczeństwa zmianie uległa formuła ze stacjonarnej – na online. Poprzycinane budżety i przeniesienie decyzyjności na wyższe szczeble spowodowały większy focus na jakość i dopasowanie zamawianych usług stricte do potrzeb pracowników i wyzwań, z którymi mierzyły się organizacje. Zdecydowanie wzrosła też świadomości wagi profilaktyki i zdrowego stylu życia. W tym okresie firmy najczęściej pytały o:

Ergonomia w home office – czyli jak zorganizować zdrowe stanowisko pracy w warunkach domowych

Mental Health – jak radzić sobie z lękiem, niepewnością i izolacją w warunkach pandemii

Jak przygotować organizację do bezpiecznego funkcjonowania w czasach pandemii COVID-19 – warsztaty i konsultacje z ekspertem

Indywidualne konsultacje online z psychoterapeutą

Ćwiczenia online.

W okresie wakacyjnym zaczęły pojawiać się pierwsze zapytania o eventy stacjonarne. Głównie warsztaty ergonomiczne i indywidualne konsultacje prowadzone przez fizjoterapeutów w zakładach produkcyjnych. Oczywiście w pełnym reżimie epidemiologicznym. Byłem pod wrażeniem jak szczegółowe procedury i środki bezpieczeństwa wdrożyły niektóre firmy produkcyjne. 

Pod koniec wakacji ożywił się temat Dni Bezpieczeństwa, HSE Week, Tygodnia Zdrowia i pierwszych programów prozdrowotnych. W tym czasie największym zainteresowaniem cieszyły się tematy:

Mental Health – cały program prowadzony przez psychoterapeutów specjalizujących się w radzeniu sobie ze stresem. Szczegółowa tematyka była dostosowana stricte do potrzeb organizacji. Zwykle z akcentem na: niepewność, trudności związane z pracą zdalną, brak socjalizacji, lęk, trudności w radzeniu sobie z emocjami.

Odporność psychiczna (Mental Toughness)

COVID-19 aktualizacja, podsumowanie wiedzy dotyczącej dróg transmisji wirusa, najlepszych metod profilaktyki i prognozy dotyczące rozwoju sytuacji. Warsztat z ekspertem oparty na naukowych źródłach i analizach.

Warsztaty dietetyczne – wspólne gotowanie online połączone z prelekcją dietetyka na temat wzmocnienia odporności poprzez dietę. Świetny sposób na odreagowanie stresu i edukację w zakresie zdrowego odżywiania.  

Rynek się nieco ożywił. Najwięcej wydarzeń organizowanych jesienią ma formułę online. Zdarzają się eventy w formule hybrydowej np. 2 dni stacjonarnie, 3 dni online. Dobrze mają się większe międzynarodowe organizacje, które utrzymały lub niewiele tylko przycięły budżety na promocję zdrowia w miejscu pracy.

Zdrowie psychiczne w miejscu pracy staje się najbardziej popularnym tematem.

Sprawdź naszą ofertę na warsztaty online mental health i inne wydarzenia promujące zdrowie w miejscu pracy.   

 

Dni bezpieczeństwa   Dni zdrowia  Warsztaty mental health   HSE week  Stres w pracy   Zdrowie psychiczne w miejscu pracy  Zdrowie psychiczne przy pracy zdalnej webinary wellbeing   zdrowie psychiczne w home office

 

About the author: michal.federowski

Leave a Reply

Your email address will not be published.