[section_tc][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Na[nbsp_tc]tzw.[nbsp_tc]Zachodzie pracownicy i[nbsp_tc]pracodawcy dojrzewają do[nbsp_tc]skrócenia czterdziestogodzinnego tygodnia pracy. Polski na[nbsp_tc]taki luksus jeszcze nie[nbsp_tc]stać (już w[nbsp_tc]roku[nbsp_tc]2013 OPZZ wysunęło pomysł skrócenia ustawowego tygodnia pracy z[nbsp_tc]40 do[nbsp_tc]38[nbsp_tc]godzin).

Pod koniec XX wieku ludzkość będzie dysponowała tak zaawansowanymi maszynami, że[nbsp_tc]człowiek nie[nbsp_tc]będzie musiał poświęcać na[nbsp_tc]pracę więcej niż 15 godzin tygodniowo – prognozował w[nbsp_tc]1930[nbsp_tc]roku John Maynard Keynes, słynny brytyjski ekonomista, twórca idei interwencjonizmu państwowego. Ale jeszcze w[nbsp_tc]XIX stuleciu tydzień pracy w[nbsp_tc]zakładach przemysłowych w[nbsp_tc]Europie i[nbsp_tc]USA trwał 60-70[nbsp_tc]godzin. Robotnicy trwali na[nbsp_tc]stanowiskach dziesięć-dwanaście godzin przez sześć dni w[nbsp_tc]tygodniu, niektórzy musieli stawiać[nbsp_tc]się w[nbsp_tc]pracy także w[nbsp_tc]niedzielne przedpołudnia. System ten upadł nie w[nbsp_tc]wyniku eksplozji humanitaryzmu, czy empatii, lecz w[nbsp_tc]dużej mierze dzięki Amerykanom żydowskiego pochodzenia, którzy ze[nbsp_tc]względu na[nbsp_tc]tradycyjny szabas odmawiali fabrykantom pracy w soboty.

autostrada nocą

Definicje pracy zmianowej i[nbsp_tc]nocnej zawarte[nbsp_tc]są w[nbsp_tc]międzynarodowych aktach prawnych, m.in. w[nbsp_tc]Konwencji nr[nbsp_tc]171 Międzynarodowej Organizacji Pracy i[nbsp_tc]Zaleceniu nr[nbsp_tc]178 z[nbsp_tc]czerwca 1990r; Dyrektywie Unii Europejskiej 93/104/EC z[nbsp_tc]1993r. i[nbsp_tc]Zaleceniu Światowej Organizacji Zdrowia z[nbsp_tc]1994r. (Konferencja w[nbsp_tc]Pekinie). Według nich praca w[nbsp_tc]porze nocnej oznacza każdą pracę wykonywaną w[nbsp_tc]okresie nie[nbsp_tc]krótszym niż siedem następujących po[nbsp_tc]sobie godzin, włączając okres pomiędzy godzinami 24:00-05:00. Definicja ta nie jest identyczna z[nbsp_tc]definicją obowiązującą w[nbsp_tc]prawodawstwie polskim (stan prawny na[nbsp_tc]10[nbsp_tc]maja[nbsp_tc]2004).

fragment kodeksu pracy

(za: http://archiwum.ciop.pl/15705.html )

Według polskiego prawa dodatek do[nbsp_tc]pensji za[nbsp_tc]każdą godzinę ośmiogodzinnej pracy w[nbsp_tc]nocy (w[nbsp_tc]przedziale godzin 21-7) to[nbsp_tc]20% stawki godzinowej wynikającej z[nbsp_tc]minimalnego wynagrodzenia za[nbsp_tc]pracę. Pracodawca może płacić więcej, ale nie musi i[nbsp_tc]jak łatwo[nbsp_tc]się domyślić, większość tego nie[nbsp_tc]robi. Informacja o[nbsp_tc]tym, jak firma reguluje zasady pracy nocą, powinny znaleźć[nbsp_tc]się w[nbsp_tc]regulaminie pracy, ewentualnie w[nbsp_tc]umowie o[nbsp_tc]pracę podpisanej z[nbsp_tc]pracownikiem, aby każdy wiedział, czy kwalifikuje[nbsp_tc]się do[nbsp_tc]dodatku, czy nie. Bez względu na[nbsp_tc]ustalenia, pracownik może w[nbsp_tc]godzinach nocnych pracować nie[nbsp_tc]dłużej niż osiem godzin z[nbsp_tc]wyznaczonych dziesięciu. Chyba, że[nbsp_tc]jego praca polega na[nbsp_tc]usuwaniu awarii czy też ochronie mienia. Wystarczy, że[nbsp_tc]„dniówka” pracownika „zachodzi” na[nbsp_tc]minimum 3[nbsp_tc]godziny pracy w[nbsp_tc]czasie określonym jako nocny, by uznać, że[nbsp_tc]jest pracownikiem wykonującym zadania w[nbsp_tc]porze nocnej.

stoper

To, że[nbsp_tc]praca w[nbsp_tc]nocy nie jest obojętna dla zdrowia znajduje potwierdzenie także w[nbsp_tc]Kodeksie Pracy. Na[nbsp_tc]noc nie[nbsp_tc]mogą być zatrudniane kobiety ciężarne oraz pracownicy młodociani. Prawo bierze również pod ochronę rodziców, którzy sami wychowują dziecko do[nbsp_tc]lat czterech. Niepełnosprawni natomiast formalnie, o[nbsp_tc]ile możliwe jest ich zatrudnianie w[nbsp_tc]czasie dnia, nie powinni pracować nocą. Jeśli do[nbsp_tc]tego dochodzi, muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie, że[nbsp_tc]nie[nbsp_tc]ma przeciwwskazań do[nbsp_tc]pracy nocnej na[nbsp_tc]danym stanowisku, a[nbsp_tc]ich stan zdrowia nie[nbsp_tc]jest przeszkodą w[nbsp_tc]wykonywaniu obowiązków.

Pamiętajmy więc – nie należy lekceważyć potęgi snu! Trzeba dołożyć wszelkich starań aby tryb życia i praca nie odbiły[nbsp_tc]się na[nbsp_tc]regularności snu oraz czasie jego trwania.

Pisząc na[nbsp_tc]temat pracy w[nbsp_tc]nocy nie[nbsp_tc]mogłem oprzeć się pokusie przypomnienia sceny z[nbsp_tc]uroczego filmu Stanisława Barei Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? (1978r.):[nbsp_tc][nbsp_tc] https://www.youtube.com/watch?v=SOHHXWxZ7L0

Autor: Krzysztof Pochwicki

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>