SKRYPT KLAUZULI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Mobile Medical Services Sp. z o.o.

Ul. Jana Karola Chodkiewicza 5/86

02-593 Warszawa

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 29 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych , niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mobile Medical Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-593 Warszawa), przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 5/86. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem działań mających na celu wdrażanie i szerzenie u klientów instytucjonalnych programów prozdrowotnych dla pracowników.

  1. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółki Mobile Medical Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Mobile Medical Services Sp. z o.o. możesz skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@mobilemed.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1f RODO jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.
  4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie działalności administratora mającej za zadanie wprowadzanie programów zdrowotnych w miejscu pracy. Celem naszego działania jest edukacja w zakresie zdrowotnych aspektów w miejscu pracy i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy.
  5. Źródłem pozyskiwania danych osobowych są powszechnie dostępne informacje bądź pozyskane bezpośrednio od podmiotu.
  6. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz również je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia  wobec Administratora sprzeciwu  wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie również wykorzystywane profilowanie.
  8. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
>