Employer branding

  • sprawiamy, że firmy naszych Klientów są postrzegane jako atrakcyjne środowiska do rozwoju zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pracowników
  • podpowiadamy, jak przez strategię prozdrowotną zwiększyć liczbę aplikacji w procesach rekrutacyjnych oraz przyciągnąć ‘młode talenty’
  • kładziemy nacisk na edukację w zakresie work-life balance, by zmniejszyć rotację oraz koszty rekrutacji