Corporate wellness narzędziem w rękach specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi

Zachwianie równowagi pomiędzy życiem osobistym a pracą to w dzisiejszych czasach bolączka prawie każdej osoby czynnej zawodowo. Coraz częściej jest to też bolączka świadomego pracodawcy. Samopoczucie pracowników nie potrafiących odnaleźć właściwej równowagi permanentnie się pogarsza, co w oczywisty sposób odbija się na ich wydajności i zaangażowaniu. Niedysponowany pracownik pracuje wolniej, popełnia więcej błędów, podejmuje niewłaściwe decyzje. Koszty takiego stanu rzeczy przestają być niezauważalne. Świadomi pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że znalezienie rozwiązania leży w równym stopniu w interesie pracownika co i zatrudniającej go organizacji. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie zyskującej na popularności idei corporate wellness, która właściwie wdrożona stanowi skuteczne narzędzie budowania strategii między innymi w działach Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Poznaj sekret amerykańskich naukowców

W latach 50 XX wieku prowadzone przez Amerykanów badania wykazały, że pracownicy, którzy zachowują równowagę między pracą a życiem prywatnym są znacznie bardziej zadowoleni nie tylko ze swojego życia ale także ze swojej pracy. Zauważono również związek pomiędzy niskim poziomem stresu a lepszą kondycją psychiczną, wydajnością i efektywnością w pracy. Pierwsze próby zadbania o pracownika w miejscu pracy rozwinęły się w końcu w kompleksową ideę corporate wellness, czyli działania mające na celu poprawę psychicznych i fizycznych warunków pracy. Głównym założeniem tej metody jest maksymalizowanie ludzkiego potencjału poprzez indywidualne podejście do pracownika i dbanie aby równowaga pomiędzy jego strefą zawodową a prywatną nie została zaburzona.

Narzędzie budowania strategii HR

Przemyślane wdrożenie i realizowanie idei corporate wellness w ramach strategii działań HRów może przynieść wiele dobrego. Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne pracownika przyczynia się do zmniejszenia rotacji i tym samym obniża koszty rekrutacji a także zwolnień chorobowych. Corporate wellness to również nowoczesna forma działań pozapłacowych, które z nie mniejszym skutkiem niż te monetarne, budują lojalność pracowników, uświadamiając zaangażowanie pracodawcy w dobro jednostki.
Wellness korporacyjny może być też elastycznym elementem systemu motywacyjnego. Szkolenia czy warsztaty z wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym niosą indywidualną wartość dla zatrudnionych i zaspokajają ich potrzeby wewnętrzne. W efekcie pracownicy są zwyczajnie zadowoleni, co wpływa na ich samopoczucie. To zaś w naturalny sposób przekłada się na efektywność i zaangażowanie w miejscu pracy.
 

Kolejną istotną rolą wellnessu korporacyjnego jest jego pozytywny wpływ na komunikację korporacyjną. W ramach działań pro pracowniczych najczęstszą praktyką jest organizowanie szkoleń, prac w grupach i wykładów, które oprócz wpływania na rozwój intelektualny uczestników, przyczyniają się także do integracji i polepszenia komunikacji między pracownikami na różnych szczeblach.

Kolejnym założeniem idei jest utrzymywanie pozytywnych relacji z pracownikami. Aby utrzymywać dobrą atmosferę, firmy organizują wyjazdy integracyjne, wręczają upominki świąteczne, pamiętają o urodzinach swoich pracowników. Tego rodzaju praktyki przyczyniają się do umacniania relacji miedzy pracownikami, usprawniają pracę zespołową i minimalizują ryzyko konfliktów wewnętrznych w przedsiębiorstwie. Dodatkowo zniechęcają do zmiany miejsca pracy i budują rzesze ambasadorów, którzy dobrze mówiąc o firmie, ściągają do niej kolejnych specjalistów. Malejący przyrost naturalny już dziś zaczyna zmieniać zasady panujące na rynku pracy. Za chwilę to nie pracodawca a pracownik właśnie będzie dobrem, o które trzeba będzie zawalczyć. Warto więc już dziś zadbać o wizerunek organizacji.

A teraz, zrób to sam!

Jeśli chcesz z powodzeniem wykorzystywać corporate wellness jako element zarządzania w firmie, wsłuchaj się przede wszystkim w potrzeby ludzi, których zatrudniasz. Analiza potrzeb będzie niezbędna. Pracownik tylko wtedy poczuje się naturalnie zmotywowany do pewnych działań na rzecz swego zdrowia, kiedy faktycznie będzie tych działań potrzebował lub będzie świadom ich pozytywnych efektów. Każde przemyślane działanie niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo zysku w postaci lojalnych pracowników, którzy nie tylko będą lepiej pracować ale także będą kształtować pozytywny wizerunek firmy w swoim otoczeniu. Wprowadzając corporate wellness do strategii zarządzania masz szansę stworzyć firmę, w której będzie chciał pracować każdy powiązany z branżą specjalista.

Zainteresowanych usługami wellnessu korporacyjnego zapraszamy do kontaktu:

Corporate Wellness by MobileMed tel. kom.: +48 604 999 333 e-mail: biuro@mobilemed.pl

figury szachowe

Autor: Małgorzata Bakowicz

About the author: michal.federowski

Leave a Reply

Your email address will not be published.