[section_tc][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Zachwianie równowagi pomiędzy życiem osobistym a pracą to w dzisiejszych czasach bolączka prawie każdej osoby czynnej zawodowo. Coraz częściej jest to też bolączka świadomego pracodawcy. Samopoczucie pracowników nie potrafiących odnaleźć właściwej równowagi permanentnie się pogarsza,[nbsp_tc]co w oczywisty sposób odbija się na ich wydajności i[nbsp_tc]zaangażowaniu. Niedysponowany pracownik pracuje wolniej, popełnia więcej błędów, podejmuje niewłaściwe decyzje.[nbsp_tc]Koszty takiego stanu rzeczy przestają być niezauważalne. Świadomi pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że znalezienie rozwiązania leży w równym stopniu w interesie pracownika co i zatrudniającej go organizacji. Jednym z[nbsp_tc]takich rozwiązań[nbsp_tc]jest zastosowanie zyskującej na popularności[nbsp_tc]idei corporate wellness, która właściwie wdrożona stanowi skuteczne narzędzie budowania strategii między innymi w działach Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Poznaj sekret amerykańskich naukowców

W latach 50 XX wieku prowadzone przez Amerykanów badania wykazały, że pracownicy, którzy zachowują równowagę między pracą a życiem prywatnym są znacznie bardziej zadowoleni nie tylko ze swojego życia ale także ze swojej pracy. Zauważono również związek pomiędzy niskim poziomem stresu a lepszą kondycją psychiczną, wydajnością i efektywnością w pracy. Pierwsze próby zadbania o pracownika w miejscu pracy rozwinęły się w końcu w kompleksową ideę[nbsp_tc]corporate wellness, czyli[nbsp_tc]działania mające na celu poprawę psychicznych i fizycznych warunków pracy. Głównym założeniem tej metody jest maksymalizowanie ludzkiego potencjału poprzez indywidualne podejście do pracownika i dbanie aby równowaga pomiędzy jego strefą zawodową a prywatną nie została zaburzona.

Narzędzie budowania strategii HR

Przemyślane wdrożenie i[nbsp_tc]realizowanie idei corporate wellness w ramach strategii działań HRów może przynieść wiele dobrego. Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne pracownika przyczynia się do zmniejszenia rotacji i tym samym obniża koszty rekrutacji a także zwolnień chorobowych. Corporate wellness to[nbsp_tc]również nowoczesna forma działań pozapłacowych, które z nie mniejszym skutkiem niż te monetarne, budują lojalność[nbsp_tc]pracowników, uświadamiając zaangażowanie pracodawcy w dobro jednostki.
Wellness korporacyjny[nbsp_tc]może być[nbsp_tc]też[nbsp_tc]elastycznym elementem systemu motywacyjnego. Szkolenia czy[nbsp_tc]warsztaty z wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym[nbsp_tc]niosą[nbsp_tc]indywidualną wartość dla zatrudnionych i zaspokajają ich potrzeby wewnętrzne. W efekcie pracownicy są zwyczajnie zadowoleni,[nbsp_tc]co wpływa na ich samopoczucie. To zaś w naturalny sposób przekłada się na efektywność i zaangażowanie w miejscu pracy.
[nbsp_tc]

Kolejną istotną rolą wellnessu korporacyjnego jest jego pozytywny wpływ na komunikację korporacyjną. W ramach działań pro pracowniczych najczęstszą praktyką jest organizowanie szkoleń, prac w grupach i wykładów, które oprócz wpływania na rozwój intelektualny uczestników, przyczyniają się także do integracji i polepszenia komunikacji między pracownikami na różnych szczeblach.

Kolejnym założeniem[nbsp_tc]idei jest utrzymywanie pozytywnych relacji[nbsp_tc]z pracownikami. Aby utrzymywać dobrą atmosferę, firmy organizują wyjazdy integracyjne, wręczają[nbsp_tc]upominki świąteczne, pamiętają o urodzinach swoich pracowników.[nbsp_tc]Tego rodzaju praktyki przyczyniają się do umacniania relacji miedzy pracownikami, usprawniają pracę[nbsp_tc]zespołową i minimalizują ryzyko konfliktów wewnętrznych w przedsiębiorstwie. Dodatkowo[nbsp_tc]zniechęcają do zmiany miejsca pracy i[nbsp_tc]budują rzesze ambasadorów, którzy dobrze mówiąc o firmie, ściągają do niej kolejnych specjalistów. Malejący przyrost naturalny już dziś zaczyna zmieniać zasady panujące na rynku pracy. Za chwilę to nie pracodawca a pracownik właśnie będzie dobrem, o które trzeba będzie zawalczyć. Warto więc już dziś zadbać o wizerunek organizacji.

A teraz, zrób to sam!

Jeśli chcesz[nbsp_tc]z powodzeniem wykorzystywać corporate wellness jako element zarządzania w firmie, wsłuchaj się przede wszystkim w potrzeby ludzi, których zatrudniasz. Analiza potrzeb będzie niezbędna. Pracownik tylko wtedy poczuje się naturalnie[nbsp_tc]zmotywowany do pewnych działań na rzecz swego zdrowia, kiedy faktycznie będzie tych działań potrzebował lub będzie świadom ich[nbsp_tc]pozytywnych efektów. Każde przemyślane działanie niesie ze sobą[nbsp_tc]duże prawdopodobieństwo zysku w postaci lojalnych pracowników, którzy nie tylko będą lepiej pracować ale także będą kształtować pozytywny wizerunek firmy w swoim otoczeniu. Wprowadzając corporate wellness do strategii zarządzania masz szansę stworzyć firmę, w której będzie chciał pracować każdy powiązany z branżą specjalista.

Zainteresowanych usługami[nbsp_tc]wellnessu korporacyjnego[nbsp_tc]zapraszamy do kontaktu:

Corporate Wellness by MobileMed tel. kom.: +48 604 999 333 e-mail: biuro@mobilemed.pl

figury szachowe

Autor: Małgorzata Bakowicz

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>