[section_tc][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

lider

[nbsp_tc]

W życiu i w biznesie ważne są emocje. Od tego czy potrafimy nimi zarządzać zależy nasze powodzenie i sukces zawodowy.

[nbsp_tc]

Model kostycznej businesswoman i twardego szefa nie jest już w modzie. Nowoczesny lider rozumie emocjonalne potrzeby współpracowników, jest otwarty, empatyczny i świadomie wpływa na relacje wewnątrz firmy. Paradoksalnie w czasie kryzysu opłaca się zainwestować w takiego właśnie lidera. W USA i krajach Europy Zachodniej coraz większym powodzeniem cieszą się szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne. Programy antystresowe oferowane są pracownikom korporacji w ramach podstawowego pakietu szkoleń.

[nbsp_tc]

Czy moda na zdrowy emocjonalnie biznes pojawi się także w Polsce?

[nbsp_tc]

Emocji w biznesie nie da się wyłączyć i lepiej nauczyć się świadomie nimi kierować – mówi mgr Iwona Kubiak, doradca rozwoju osobistego; od kilku lat prowadzi treningi dla biznesu.

[nbsp_tc]

Emocje i intelekt partnerzy sukcesu zawodowego

Praca w odpersonalizowanej strukturze, gdzie ,,liczą się funkcje, nie ludzie” okazuje się destrukcyjna dla pracowników, a sama struktura firmy sztuczna i w efekcie nieskuteczna. Niespełnieni i emocjonalnie sfrustrowani pracownicy to słabe zaplecze dla firmy. Niewiele wnoszą kreatywności, a znaczącą część energii kierują na ,,emocjonalne gry” i wewnętrzne konflikty. Daniel Goleman autor bestselleru ,,Inteligencja emocjonalna” dowiódł, że emocjonalność jest siłą, a nie przeszkodą w życiu zawodowym. Tym bardziej, że nie można oddzielić życia emocjonalnego od codziennej pracy, bo jak pisze: ,,Emocje mają duże znaczenie dla racjonalnego postępowania. … Intelekt nie może wykorzystać w pełni swych możliwości bez inteligencji emocjonalnej. Komplementarność układu limbicznego i kory mózgowej oznacza, że w życiu psychicznym każde z nich jest pełnoprawnym partnerem. Kiedy partnerzy ci, dobrze ze sobą współpracują wzrasta inteligencja emocjonalna i sprawność intelektualna.”

[nbsp_tc]

Zatem nasza sprawność intelektualna w codziennej pracy jest warunkowana umiejętnym korzystaniem z emocji i właściwym zestrojeniem emocji i intelektu. Pozostaje tylko pytanie, jak nauczyć się inteligentnie korzystać z emocji, aby stały się one naszą siłą, a nie przeszkodą?

[nbsp_tc]

Świadome zarządzenie emocjami – niezbędne w czasach kryzysu. Daniel Goleman pisze: ,,Po to byśmy najpierw mogli zrealizować się w naszym życiu musimy najpierw zrozumieć, co oznacza inteligentnie korzystać z emocji.” Zwiększenie inteligencji emocjonalnej pracowników stanowi wykładnik organizacji nowego paradygmatu. W praktyce oznacza to ,,przesunięcie pracowników” z pozycji ,,Ofiary”, biernie poddającej się okolicznościom do pozycji „Gracza”, czyli pracownika świadomie kreującego okoliczności. Stworzenie zespołu ,,Graczy” to realna korzyść dla samej struktury. Zespół ludzi kompetentnych emocjonalnie to silne zaplecze dla firmy. Według Golemana 80% sukcesu to ludzie w firmie. Negatywny czynnik ludzki jest poważniejszym balastem na drodze rozwoju firmy niż niesprzyjające warunki makroekonomiczne. Tym bardziej w kryzysie warto przyjrzeć się nastrojom i relacjom w organizacji. Nagromadzone konflikty emocjonalne w dłuższej perspektywie są destrukcyjne nawet dla rokującego biznesu. Iwona Kubiak przez wiele lat prowadząc szkolenia komunikacyjne zauważyła, że większość problemów w firmie wynika z konfliktów emocjonalnych, a nie faktycznych trudności merytorycznych czy logistycznych związanych z realizowaniem konkretnego zadania.

[nbsp_tc]

Sara Zięborak psycholog, doradca rozwoju osobistego, dyrektor Instytutu Peakstates Polska analizując wpływ zaspokojenia emocjonalnego na lojalność wobec firmy i wewnętrzny system motywacyjny dostrzega bardzo silną pozytywną zależność pomiędzy nimi. Podczas indywidualnych treningów prowadzonych wśród managerów, dostrzegła także, że negatywne stany takie, jak apatia, czy syndrom wypalenia, tak powszechne dzisiaj w biznesie, są funkcją całkowitego odcięcia się od emocji w pracy.

[nbsp_tc]

Zarządzać emocjami warto się uczyć. Wymierne korzyści to polepszenie komunikacji, poprawa relacji i zwiększenie otwartości na kooperację w zespole połączone z rozwinięciem poczucia odpowiedzialności za całościową strukturę firmy. Szczególnie ważny jest także kompetentny emocjonalnie lider, który potrafi zarządzać w stylu naturalnego przywództwa. Rozpoznając emocje umiejętnie buduje odpowiedni model relacji wewnątrz firmy. Sensytywność, elastyczność i empatia okazują się niezbędne w zarządzaniu i taki rodzaj umiejętności warto rozwijać w XXI wieku.

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>