[section_tc][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

[nbsp_tc]

Komunikacja w środowisku pracy może być nie lada wyzwaniem. Zawodowa rywalizacja i różnice[nbsp_tc]charakterologiczne to dopiero początek[nbsp_tc]listy determinantów, które decydują o jej powodzeniu.[nbsp_tc]Mamy różne role w zespole, różne zadania, doświadczenia i temperamenty. Często walczymy też o inne cele, a kiedy stoi się po przeciwnych stronach barykady, nie lada sztuką jest bezstresowo dojść do konsensusu. [nbsp_tc][nbsp_tc]

[nbsp_tc]

Co robić, żeby komunikacja w pracy była nie tylko efektywna, ale również bezstresowa?

[nbsp_tc]

Kluczem do „dogadywania się są nie tylko umiejętności, ale również otwartość, właściwe nastawienie i aktywne słuchanie.[nbsp_tc]Szczególnie to ostatnie[nbsp_tc]jest podstawowym i często niedocenianym elementem w procesie komunikacji.

[nbsp_tc]

W jednej z firm, na pytanie skierowane do pracowników – co jest dla nich najbardziej stresujące,[nbsp_tc]zaraz po presji czasu wymieniono[nbsp_tc]właśnie brak właściwej komunikacji nie tylko „z góry na dół”, ale również w drugą stronę. Pracownicy mieli dużo różnych pomysłów, ale ich sugestie rzadko brane były pod uwagę.[nbsp_tc]Mieli wrażenie, że nikt ich nie[nbsp_tc]słucha i nie liczy się z ich zdaniem. To prowadziło do braku poczucia autonomii i odpowiedzialności za wyniki i całą organizację. Dodatkowo generowało napięcie „z góry”(„Pracownicy się mało angażują”) i z dołu („Skoro nas nikt nie słucha – nie będziemy się wysilać”).

[nbsp_tc]

Jak działać prewencyjnie i unikać tego rodzaju stresu i braku porozumienia?

[nbsp_tc]

Po pierwsze – słuchać. Po drugie -[nbsp_tc]mówić tak, żeby ktoś chciał słuchać. Czyli mówić w sposób zrozumiały nie tylko dla nas, ale dla współpracownika, od którego czegoś wymagamy – szczególnie kiedy delegujemy lub dajemy feedback.

[nbsp_tc]

Informacje zwrotne powinny być dawane na bieżąco i tak, aby dawały pełny obraz sytuacji. Nawet jeśli[nbsp_tc]się nam[nbsp_tc]wydaje, że „wszyscy to wiedzą lub wiedzieć powinni”, trzeba sprawdzić, na ile dobrze zostaliśmy zrozumiani. Niepełne informacje, szczególnie te[nbsp_tc]”z góry”[nbsp_tc]w oczywisty sposób stresować będą niedoinformowanego[nbsp_tc]pracownika, który[nbsp_tc]sporo czasu spędzi na dowiadywaniu się czegoś, co mogło być przekazane od razu. Mało prawdopodobne, że wróci z prośbą o doprecyzowanie do autora komunikatu. Sięgnie raczej[nbsp_tc]do innych[nbsp_tc]źródeł i zmęt komunikacyjny gotowy.

[nbsp_tc]

Brak konstruktywnej informacji zwrotnej zamiast motywować do poprawy jakości wykonania danego zadania może stanowić punkt zapalny do konfliktu lub biernej agresji. Informacja typu: „Ten raport jest nie do zaakceptowania” lub „Zrobił Pan to źle” niewiele mówi, o tym co i jak należy poprawić.

[nbsp_tc]

Dawanie dobrej informacji zwrotnej jest możliwe do wyćwiczenia podczas warsztatów z umiejętności psychospołecznych, na przykład z efektywnej komunikacji w zespole czy z asertywności. To jedno z rozwiązań z profilaktyki stresu, jakie oferuje Corporate – Wellness by MobileMed w ramach programów pro zdrowotnych. Jaki to ma związek z dbaniem o zdrowie? Badania na temat relacji interpersonalnych w miejscu pracy i ich wpływu na samopoczucie pracowników jednoznacznie wykazały, że jedną z przyczyn doświadczania stresu w pracy są właśnie niesatysfakcjonujące stosunki między ludźmi. W dużej mierze mówi się tu o niewłaściwej komunikacji, braku konstruktywnych zachowań i zaufania między współpracownikami. Asertywna postawa w komunikacji zakłada partnerstwo i szacunek do drugiej osoby, szczególnie jeśli trzeba powiedzieć komuś coś trudnego i przykrego.

[nbsp_tc]

Komunikacja w pracy[nbsp_tc]może być bezstresowa i owocna jeśli zastosujemy się do pewnych podstawowych zasad. Zastanów się, jak sam chciałbyś usłyszeć słowa krytyki. Oddziel człowieka od problemu i odnoś się do konkretnej sytuacji (To, że ktoś się[nbsp_tc]spóźnił do pracy drugi raz w tym tygodniu, nie oznacza, że zawsze się spóźnia). Zastanów się też nad intencją wypowiadanych słów.[nbsp_tc]Celem każdej informacji zwrotnej jest aprobata lub dezaprobata czyjegoś zachowania bądź wypowiedzi. Powiedz o faktach i możliwych konsekwencjach takiego czy innego postępowania. Weź odpowiedzialność za relacje z innymi w pracy i ogranicz stres do niezbędnego minimum. Właściwa komunikacja wymaga pracy i zdecydowanie w pracy pomaga – nawet, a może szczególnie w pracy z ludźmi.

[nbsp_tc]

komunikacja

[nbsp_tc]

Autor: Honorata Kifner

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>