Za Wikipedią:
Stres w pracy to stan dyskomfortu psychicznego wywołany rozbieżnością pomiędzy warunkami i wymaganiami stawianymi pracownikowi a jego możliwościami poradzenia sobie z nimi w danym momencie. Pracownik dostrzega ten rozdźwięk jako zagrożenie swego zdrowia, życia lub własnej integralności.*
O stresie w miejscu pracy mówi już ponad 50% czynnych zawodowo, a pod jego permanentnym, a więc zagrażającym zdrowiu wpływem jest nawet 30% zatrudnionych. Zaraz po bólach kręgosłupa jest on wymieniany jako drugi problem zdrowotny w krajach Unii Europejskiej. Jest zjawiskiem tak powszechnym, że doczekał się nawet dedykowanej definicji min. – jak widać – na Wikipedii.
Stres jest naturalną reakcją organizmu na sytuacje niekomfortowe, niosące znamiona zagrożenia. W życiu zawodowym do przyczyn stresu zaliczamy min.:
zakres obowiązków – tak przeciążenie pracą – zbyt dużo obowiązków, czesto bardzo ograniczonych czasowo – jak i jej niedostateczna ilość. Stresują nas zadania znacznie powyżej lub poniżej kwalifikacji lub niedopasowane do naszego profilu charakterologicznego. Szalenie stresogennym są też wynikające ze stanowiska pracy: szeroki zakres odpowiedzialności czy trudna rola mediatora,
komunikacja i relacje – słaby poziom komunikacji lub jej brak, brak porozumienia z przełożonym, konfliktowe środowisko, nieprzyjemna atmosfera w pracy,
warunki zatrudnienia – brak właściwego systemu motywacyjnego i oceny pracy, niesatysfakcjonujące zarobki, umowa terminowa,
bezpieczeństwo i środowisko pracy – zachwiane poczucie bezpieczeństwa na stanowisku pracy, hałas, niewłaściwe oświetlenie czy poziom ogrzewania.
SKUTKI
Skutki stresu dla wymęczonego nim psychicznie pracownika są dla zdrowia niemałym zagrożeniem. Przygnębienie i poddenerwowanie to dopiero początek. Permanentny stres bardzo osłabia organizm, narażając go na infekcje i choroby. Przeziębienie jest wśród nich najlżejszą. Zestresowany cierpi na nasilające się bóle głowy, a w dłuższej perspektywie nadciśnienie, nerwicę, depresję lub nawet zawał. Często też ulega uzależnieniom, szukając otuchy w nikotynie lub alkoholu. No i jeszcze jeden, ważny, jeśli nie najważniejszy skutek stresu w pracy – przenosimy go do domu i cierpią z tego powodu nasi najbliżsi.
Przedsiębiorstwa, które generują (świadomie lub nie) wyżej wymienione źródła stresu, również pozostają pod jego negatywnym wpływem. Zestresowany pracownik stwarza niemałe zagrożenie dla właściwego funkcjonowania organizacji. Przede wszystkim jego zaangażowanie i koncentracja maleją, przez co wzrasta ryzyko popełnienia kosztownego dla organizacji błedu, a przy pracy fizycznej – wypadku. Co więcej, według danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy aż 50% nieobecności w pracy spowodowanych jest bezpośrednio lub pośrednio właśnie stresem. Choroby spowodowane osłabieniem organizmu, idące za nimi zwolnienia lekarskie, rotacja personelu lub – co gorsza – prezenteizm (tu odsyłamy do naszego artykułu o biernej obecność w pracy: http://corporate-wellness.pl/psyche-wellness-szczegoly-155.html) i wreszcie wypalenie zawodowe niosą za sobą ogromne koszty dla organizacji.
JAK ZAPOBIEGAĆ?
Gdyby istniała recepta na stres, zabrakłoby nań leków w aptekach. Każdy z nas ma inną odporność psychiczną, każdy inaczej reaguje na bodźce – szczególnie te stwarzające dyskomfort czy zagrożenie. W walce ze stresem w pracy na pewno pomocna będzie umiejętność mówienia 'nie’. Asertywność pozwoli nam zmniejszyć stres wynikający z przeciążenia pracą. Delegacja obowiązków, rozsądny i uzasadniony wybór zakresu prac… wszystko to pozwoli nam właściwie zarządzić planem zadań. Dzięki temu znajdziemy czas i przestrzeń na przyjrzenie się naszemu trybowi życia i wyłapanie elementów, które mocno przyczyniają się do stanu naszego codziennego samopoczucia. Zaniedbane zdrowie fizyczne (brak aktywności fizycznej, zła dieta) i psychiczne (brak podstawowej wiedzy o stresie i sposobach radzenia sobie z nim w miejscu pracy ale i brak czasu dla najbliższych czy życie wyłącznie pracą, bez czasu na pasję czy hobby) mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i podatność na zawodowe bodźce.
Dobra atmosfera w firmie to jeden z decydujących czynników, wpływających na zmniejszenie stresu w pracy. Trzeba o nią zadbać ale i powinno się stale stres kontrolować – badać go i reagować. Pracodawca powinien oceniać poziom i przyczyny stresu wśród pracowników, a następnie ograniczyć go lub zminimalizować przy pomocy dedykowanych pracownikom programów antystresowych. Warto skorzystać ze wsparcia firm zewnętrznych, które w sposób profesjonalny wdrożą takie propracownicze rozwiązania w Państwa organizacjach. (Polecamy i zapraszamy do kontaktu: Corporate Wellness by MobileMed, tel. kom.: +48 604 999 333 e-mail: biuro@mobilemed.pl.)
W dzisiejszych czasach zmiana jest siłą napędową wszystkiego, stale obecną w naszej zawodowej rzeczywistości, a uznawaną za silny czynnik stresogenny. By zespół był w stanie sprostać coraz to nowym wyzwaniom, musimy przygotować go na konfrontację z idącym w parze ze zmianami stresem oraz stworzyć możliwie najlepsze, najbardziej dogodne warunki do pracy. Zwyczajnie po to, by ludziom chciało się pracować.

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>