Corporate wellness narzędziem Corporate Social Responsibility

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – koncepcja na tyle już powszechna, że doczekała się nawet odpowiednich regulacji spisanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (dokument ISO26000). Obowiązkowy element strategii rozwijających się organizacji i według badań KPMG z 2014r. wdrażany przez już co drugie duże przedsiębiorstwo w Polsce*.
 
Warto przyjrzeć się zjawisku, bo choć na pierwszy rzut oka CSR kojarzy się wyłącznie z kosztami to jego wpływ na rozwój i wyniki finansowe firmy jest niebagatelny.
 
 
postać z kulą ziemską w dłoniach
 
 
CSR CZYLI CO?
 
Pozwalamy sobie zacytować Wikipedię:
 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycjezasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt.**

 

BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU 
 
Jaki z definicji wniosek? Ano taki, że CSR stanowi istotny element Employer Brandingu (więcej o zjawisku w artykułach: http://corporate-wellness.pl/psyche-wellness-szczegoly-139.htmlhttp://corporate-wellness.pl/psyche-wellness-szczegoly-140.html) czyli budowania pozytywnego wizerunku firmy i aż 52% przebadanych przez KPMG firm tą korzyść dostrzega.
 
W ramach działań CSR firmy budują wizerunek wewnętrzny czyli inwestują w dobre relacje z pracownikami poprzez pozafinansowe ich motywowanie. Pracodawca zdobywa uznanie i zaufanie, bo wdraża programy społeczne chroniące środowisko i inwestuje w aktywności, które rozwiązują istotne dla wszystkich problemy społeczne.
 
Obok dbania o środowisko jest też dbanie o społeczeństwo. Społeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ jego decyzji i działań na społeczeństwo, a więc w pierwszej kolejności na zatrudnionych w firmie pracowników. Jeśli ten wpływ jest negatywny, np. jeśli niewłaściwa ergonomia miejsca pracy sprawia, że pracownicy cierpią na bóle kręgosłupa, to pracodawca społecznie odpowiedzialny nie powinien pozostać na ten problem obojętny.
 
Jednocześnie poprawa wizerunku firmy i wzrost satysfakcji z pracy wśród jej pracowników automatycznie zwiększa atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku pracy, pociągając za sobą możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry i zatrzymania najlepszych pracowników.
 
 
CORPORATE WELLNESS NARZĘDZIEM CSR
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest drugim z siedmiu obszarów odpowiedzialności społecznej, o których mówi norma ISO26000. Wśród narzędzi które pozwalają realizować strategię CSR w firmie jest coraz częściej wykorzystywany przez HRy wellness korporacyjny służący budowaniu work-lfe balance oraz dbaniu o środowisko i warunki pracy i rozwoju. 71% respondentów (pracowników przedsiębiorstw) badania KPMG uważa, iż jednym z głównych wyzwań stojących przed CSR jest profilaktyka zdrowotna. Firmy oferujące rozwiązania corporate wellness podkreślają wpływ programów prozdrowotnych na wydajność i zaangażowanie w pracę. Przy ich pomocy świadomy pracodawca buduje pożądany wizerunek biorąc odpowiedzialność za zdrowie pracowników, inwestując i szanując ich zdrowie fizyczne i psychiczne oraz środowisko pracy. Poprawę dobrostanu pracowników umiejscawia w strukturze długofalowej strategii rozwoju firmy, świadom, że ludzie to integralna część społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
 
Podążając tokiem rozumowania autora definicji CSR na Wikipedii warto raz jeszcze podkreślić, że wdrożenie wellnessu korporacyjnego to nie koszt, a inwestycja. Potwierdzają to wyżej cytowane badania KPMG. 77% respondentów uważa, że działania w ramach CSR przekładają się na zysk dla firmy – 52% twierdzi, że firmy społecznie odpowiedzialne są lepiej postrzegane na rynku, a zdaniem 23% działania w ramach CSR obniżają koszty przedsiębiorstw min. dzięki wydajniejszej bo zdrowszej i bardziej zadowolonej kadrze.
 
Tych z Państwa, którzy chcieliby skutecznie zadziałać w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i poznać bliżej ofertę Corporate Wellness, zapraszamy do kontaktu:
 
Corporate Wellness
 
 
 
 

About the author: michal.federowski

Leave a Reply

Your email address will not be published.