[section_tc][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – koncepcja na tyle już powszechna, że doczekała się nawet odpowiednich regulacji spisanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (dokument ISO26000). Obowiązkowy element strategii rozwijających się organizacji i według badań KPMG z 2014r.[nbsp_tc]wdrażany przez[nbsp_tc]już co drugie duże przedsiębiorstwo w Polsce*.
[nbsp_tc]
Warto przyjrzeć się zjawisku, bo choć na pierwszy rzut oka CSR kojarzy się wyłącznie z kosztami to[nbsp_tc]jego wpływ na rozwój i[nbsp_tc]wyniki finansowe firmy jest niebagatelny.
[nbsp_tc]
[nbsp_tc]
postać z kulą ziemską w dłoniach
[nbsp_tc]
[nbsp_tc]
CSR CZYLI CO?
[nbsp_tc]
Pozwalamy sobie zacytować Wikipedię:
[nbsp_tc]

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycjezasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt.**

[nbsp_tc]

BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU[nbsp_tc]
[nbsp_tc]
Jaki z definicji wniosek? Ano taki, że CSR stanowi istotny element Employer Brandingu (więcej o zjawisku w artykułach: http://corporate-wellness.pl/psyche-wellness-szczegoly-139.htmlhttp://corporate-wellness.pl/psyche-wellness-szczegoly-140.html) czyli budowania[nbsp_tc]pozytywnego wizerunku firmy i aż 52% przebadanych przez KPMG[nbsp_tc]firm tą korzyść dostrzega.
[nbsp_tc]
W ramach[nbsp_tc]działań[nbsp_tc]CSR[nbsp_tc]firmy budują wizerunek wewnętrzny czyli inwestują w dobre relacje z pracownikami poprzez pozafinansowe ich[nbsp_tc]motywowanie. Pracodawca zdobywa uznanie i zaufanie, bo wdraża programy społeczne chroniące[nbsp_tc]środowisko i inwestuje w[nbsp_tc]aktywności, które rozwiązują istotne dla wszystkich problemy społeczne.
[nbsp_tc]
Obok dbania o środowisko jest też dbanie o społeczeństwo. Społeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialność[nbsp_tc]przedsiębiorstwa za wpływ jego decyzji i działań na społeczeństwo, a więc[nbsp_tc]w pierwszej kolejności na zatrudnionych w firmie[nbsp_tc]pracowników.[nbsp_tc]Jeśli ten wpływ jest negatywny, np. jeśli niewłaściwa ergonomia miejsca pracy sprawia, że pracownicy cierpią na bóle kręgosłupa, to pracodawca społecznie odpowiedzialny nie powinien pozostać na ten problem[nbsp_tc]obojętny.
[nbsp_tc]
Jednocześnie[nbsp_tc]poprawa wizerunku firmy i wzrost satysfakcji z pracy wśród jej[nbsp_tc]pracowników automatycznie zwiększa atrakcyjność[nbsp_tc]przedsiębiorstwa na rynku pracy, pociągając za sobą możliwość[nbsp_tc]pozyskania wykwalifikowanej kadry i zatrzymania najlepszych pracowników.
[nbsp_tc]
[nbsp_tc]
CORPORATE WELLNESS NARZĘDZIEM CSR
[nbsp_tc]
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest drugim z siedmiu obszarów odpowiedzialności społecznej, o których mówi[nbsp_tc]norma ISO26000. Wśród narzędzi które pozwalają realizować strategię CSR w firmie jest coraz częściej wykorzystywany przez HRy wellness korporacyjny służący budowaniu work-lfe balance oraz dbaniu o środowisko i warunki pracy i rozwoju. 71% respondentów (pracowników przedsiębiorstw)[nbsp_tc]badania KPMG uważa, iż jednym z głównych wyzwań stojących przed CSR jest[nbsp_tc]profilaktyka zdrowotna.[nbsp_tc]Firmy oferujące rozwiązania corporate wellness[nbsp_tc]podkreślają wpływ programów prozdrowotnych[nbsp_tc]na[nbsp_tc]wydajność i zaangażowanie w pracę. Przy ich pomocy świadomy pracodawca buduje pożądany wizerunek[nbsp_tc]biorąc odpowiedzialność za zdrowie pracowników, inwestując[nbsp_tc]i szanując[nbsp_tc]ich zdrowie fizyczne i psychiczne oraz środowisko pracy. Poprawę dobrostanu pracowników umiejscawia w strukturze długofalowej strategii rozwoju firmy, świadom, że ludzie to integralna część społecznej odpowiedzialności biznesu.
[nbsp_tc]
[nbsp_tc]
Podążając tokiem rozumowania autora definicji CSR na Wikipedii[nbsp_tc]warto raz jeszcze[nbsp_tc]podkreślić, że[nbsp_tc]wdrożenie wellnessu korporacyjnego to nie koszt, a inwestycja. Potwierdzają to wyżej cytowane badania KPMG.[nbsp_tc]77% respondentów[nbsp_tc]uważa, że działania[nbsp_tc]w ramach CSR przekładają się na zysk dla firmy – 52%[nbsp_tc]twierdzi, że firmy społecznie odpowiedzialne są lepiej postrzegane na rynku, a zdaniem 23% działania w ramach CSR obniżają koszty przedsiębiorstw[nbsp_tc]min.[nbsp_tc]dzięki wydajniejszej bo zdrowszej i bardziej zadowolonej kadrze.
[nbsp_tc]
Tych z Państwa, którzy chcieliby skutecznie zadziałać w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i poznać bliżej ofertę Corporate Wellness, zapraszamy do kontaktu:
[nbsp_tc]
Corporate Wellness
tel. kom.: +48 604 999 333 e-mail: biuro@mobilemed.pl[nbsp_tc]
[nbsp_tc]
[nbsp_tc]
[nbsp_tc]
[nbsp_tc]

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]

Masz pytania dotyczące wdrażania programów Corporate Wellness w Twoim miejscu pracy? Chętnie odpowiemy!

Dane które podasz w formularzu będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.

>