Zadzwoń: +48 544 44 00 33, +48 604 999 333

Wellness w biznesie

 

Prezentujemy informacje z dziedziny Corporate Wellness – trendu, który rozwija się dynamiczne w wyżej rozwiniętych krajach, gdzie już dawno zrozumiano, jak ważna jest harmonia pomiędzy pracą i życiem osobistym. Zamieszczamy teksty i informacje, aby zainspirować do dbałości o siebie i swoją własną harmonię pomiędzy pracą i życiem osobistym. Mamy też nadzieję, że materiały tu zamieszczane dotrą do osób, które w firmach zajmują się zarządzaniem, HR, CSR i zainspirują je do działań na rzecz pracowników. Powoli również i w Polsce Corporate Wellness zaczyna funkcjonować w firmach i organizacjach. Mamy na myśli dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie ludzi tworzących główną wartość firmy. Stres, przeciążenie, choroby, ciągłe napięcie a także niezdolność zaspokojenia potrzeb i życiowego spełnienia są przyczyną większości problemów firm.

Dlatego też, koszty opieki zdrowotnej, nieobecności z powodu choroby pracowników rosną w zastraszającym tempie. W dobie rosnącej konkurencji, outsourcingu, malejących marż i rosnących kosztów leczenia, model, w którym koncentrowano się wyłącznie na leczeniu chorych i niezdolnych do pracy pracowników powoli staje się nieaktualny. Na podstawie badań i doświadczeń dowiedziono, że dobre samopoczucie wpływa korzystnie na wydajność pracy, a także na wzrost morale pracowników i ich lojalność wobec pracodawcy. W USA zaczęto więc wdrażać programy Corporate Wellness już kilkanaście lat temu. Obejmują one różnorodne działania: salony fitness, prezentacje o zdrowiu, szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem, techniki rozładowania napięć, wellness coaching.

Programy wellness mają na celu poprawę zdrowia i rozwój potencjału pracowników. Inwestowanie w rozwój emocjonalny pracowników przekłada się na sprawniejsze działanie w sytuacjach kryzysowych, ale i na większą kreatywność.

Przykłady programów Corporate Wellness

Na podstawie licznych badań i doświadczeń dowiedziono, że dobre samopoczucie pracowników wpływa korzystnie na wydajność pracy, a także na wzrost morale pracowników i ich lojalność wobec pracodawcy. Zaczęto więc wdrażać programy Corporate Wellness, które obejmują różnorodne działania:

  • Salony fitness w miejscu pracy

  • Prezentacje zdrowotne

  • Szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem

  • Techniki rozładowania napięć

Wellness coaching – usługi specjalistów, którzy mogą pomóc pracownikom w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, zdrowym odżywianiu oraz w pozbyciu się rozmaitych nałogów.

Dni zdrowia – regularne wizyty lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków, trenerów fitness, psychologów w miejscu pracy. Niektórzy pracodawcy decydują się na zapewnienie swym pracownikom regularnych wizyt lekarskich, w czasie, których lekarz ocenia nie tylko aktualny stan zdrowia pracownika, a także ryzyko późniejszego wystąpienia rozmaitych dolegliwości.

Programy Corporate Wellness mają na celu ochronę zdrowia pracowników i zapewnienie poprawy warunków pracy, a także rozwój organizacji i kultury pracy. Tego rodzaju programy mają korzystny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, zwiększają świadomość zdrowotną, co przyczynia się do zmian w stylu życia pracowników (rzucenie palenia lub alkoholu, zmiana diety, większa aktywność fizyczna). Promocja zdrowia w firmie wpływa na pozytywny klimat w zespołach i sprawne działania operacyjne, co w efekcie prowadzi do poprawy produktywności.

Praca przed komputerem sprawia, że spędzając kilkanaście godzin w pozycji statycznej, pracownicy narażają kręgosłup na znaczne przeciążenia. Badania naukowe potwierdzają, że w  minimalizowaniu szkodliwych skutków wielogodzinnego siedzenia przy biurku i zachowania jak najdłuższej efektywności w pracy, pomocny jest masaż. Masaż w biurze jest doskonałą formą nagradzania pracowników. Sprawia, że czują się docenieni przez pracodawcę, a ich wyniki poprawiają się. Zalety masażu są oczywiste. Oprócz tego, że wpływa pozytywnie na cały organizm, masaż w biurze stwarza poczucie atmosfery wellness w pracy bez wychodzenia poza siedzibę firmy. Dodatkowo zwiększa wydajność pracowników i zmniejsza ilość zwolnień chorobowych, dlatego usługi fizjoterapeuty są dzisiaj wykorzystywane w nowocześnie zarządzanych firmach.

Biznes bez wellness?

Nieprzyjazne traktowanie miejsca pracy powoduje, że większość energii psychicznej pracowników kierowana jest na przetrwanie. W konsekwencji wymienia się ich szybko, bo wypaleni i chorzy nie są już przydatni. Okazuje się, że przedmiotowe traktowanie pracowników powoduje wiele problemów takich jak: bierność, nieetyczne zachowania, małe zaangażowanie i niski poziom innowacyjności, absencję związaną ze stresem.

Poniżej przedstawiamy kilka danych Międzynarodowego Biura Pracy potwierdzające rosnące koszty stresu, złego samopoczucia i zdrowia pracowników.

 

 

foto2

Inwestowanie w wellness się opłaca

Zdrowie, również emocjonalne, jest cennym kapitałem. Jakość życia i wewnętrzna równowaga. zależą od pomnażania bądź trwonienia tego kapitału. Spełnienie i samozadowolenie są wynikiem naszej pracy nad sobą i umiejętności świadomego kierunkowania myśli i działań. Corporate-wellness.pl tworzymy z myślą o Tobie, niezależnie jak bardzo jesteś zaawansowana/y na drodze osobistego rozwoju. Na naszych stronach dowiesz się, jak lepiej wykorzystywać swój potencjał zarówno w życiu osobistym jak i życiu zawodowym. Prezentujemy najciekawsze na rynku metody pracy indywidualnej i grupowej. Nasi autorzy: psychologowie, trenerzy, doradcy rozwoju osobistego pomogą w wyborze właściwego narzędzia rozwoju.