Wellbeing pracownika
Jak działamy?

Wspieramy osoby odpowiedzialne za zdrowie, bezpieczeństwo i wellbeing pracowników. Dostarczamy rozwiązania w zakresie budowania kultury dobrostanu, zdrowia pracowników i bezpieczeństwa w organizacji. Program dostosowujemy do potrzeb firmy i pracowników.

Realizujemy webinary wellbeing, warsztaty online oraz wydarzenia stacjonarne w miejscu pracy, w domu pracownika (rehabilitacja), czy eventy wellbeing w plenerze. Możemy połączyć wydarzenia online ze stacjonarnymi. 

Tematykę aktualizujemy na bieżąco i dostosowujemy do potrzeb naszych Klientów i zmian w otaczającym nas środowisku.

Sprawdź nasze inspiracje w zakresie programów wellbeing dla firm, Dni Zdrowia, Dni Bezpieczeństwa, HSE Week Tydzień Bezpieczeństwa.

Podzielimy się dobrymi praktykami!

Wsparcie psychiczne dla pracowników

Działamy na bazie zintegrowanego modelu planowania programów wellbeing pracowników opartego na:

• Dążeniu do zrównoważonego rozwoju pracowników w 6 wymiarach:

fizycznym, duchowym, intelektualnym, środowiskowym, emocjonalnym, finansowym.

• Metodyce AMSO:

Awareness, Motivation, Skills, Opportunity.

• Procesie wykształcenia nawyków zdrowotnych:

1) Bądź gotowy, 2) Zbadaj się, 3) Ustal cele, 4) Zbuduj umiejętności, 5) Wytwórz nawyki, 6) Pomagaj innym.

Nasz proces działania przy wdrażaniu kultury wellbeing pracownika:

1.

Określenie poziomu gotowości organizacji do działań wellbeing w pracy we współpracy z obszarem HR/ Wellbeing /Health and Safety.

2

Ustalenie celów (zdrowotne, wizerunkowe, ekonomiczne, motywacja pracowników). Cele programu spójne i wspierające cele strategiczne i biznesowe organizacji.

3.

Analiza potrzeb pracowników i organizacji.

4.

Eliminacja ryzyka niezadowolenia pracowników nie biorących udziału w programie wellbeing w pracy – np pracownicy, którzy nie mogą obejrzeć webinaru na żywo.

5.

Ustalenie wskaźników efektywności programów prozdrowotnych w pracy i sposobów ich pomiaru.

6.

Określenie skali programu do wielkości i potrzeb organizacji.

7.

Tworzenie programu wellbeing pracownika: intensywność, częstotliwość, obszary tematyczne, metodologia.

8.

Wpływanie na postawy. Komunikacja promująca uruchomienie działań wellbeing w pracy wraz z transferem wiedzy w zakresie wybranych aspektów zdrowia

9.

Monitorowanie i ewaluacja – na każdym etapie i na zakończenie programu wellbeing pracownika lub Dni Zdrowia w firmie wg ustalonych wskaźników efektywności.

Główne obszary aktywności

Human resources

Motywuj i angażuj

HSE

Dbaj o zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Employer branding

Kreuj wizerunek firmy

Kultura Zdrowia

Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników