Wellbeing pracownika
Jak działamy?

Wspieramy osoby odpowiedzialne za zdrowie, bezpieczeństwo i wellbeing pracowników oraz dostarczamy rozwiązania w zakresie budowania kultury zdrowia, profilaktyki i zdrowia pracowników i bezpieczeństwa w organizacji. Tematykę dostosowujemy do potrzeb firmy i pracowników.

Realizujemy online webinary wellbeing, warsztaty online oraz stacjonarnie – w miejscu pracy w domu pracownika (rehabilitacja) na terenie całego kraju. 

Sprawdź nasze inspiracje w zakresie programów wellbeing dla firm, Dni Zdrowia, Dni Bezpieczeństwa, HSE Week Tydzień Bezpieczeństwa.

Podzielimy się dobrymi praktykami!

Działamy na bazie zintegrowanego modelu planowania programów wellbeing pracowników opartego na:

• Dążeniu do zrównoważonego rozwoju pracowników w 6 wymiarach:

fizycznym, duchowym, intelektualnym, środowiskowym, emocjonalnym, finansowym.

• Metodyce AMSO:

Awareness, Motivation, Skills, Opportunity.

• Procesie wykształcenia nawyków zdrowotnych:

1) Bądź gotowy, 2) Zbadaj się, 3) Ustal cele, 4) Zbuduj umiejętności, 5) Wytwórz nawyki, 6) Pomagaj innym.

Nasz proces działania przy wdrażaniu kultury wellbeing pracownika:

1.

Określenie poziomu gotowości organizacji do działań wellbeing w pracy we współpracy z obszarem HR/ Wellbeing /Health and Safety.

2

Ustalenie celów (zdrowotne, wizerunkowe, ekonomiczne, motywacja pracowników). Cele programu spójne i wspierające cele strategiczne i biznesowe organizacji.

3.

Analiza potrzeb pracowników i organizacji.

4.

Eliminacja ryzyka niezadowolenia pracowników nie biorących udziału w programie wellbeing w pracy – np pracownicy, którzy nie mogą obejrzeć webinaru na żywo.

5.

Ustalenie wskaźników efektywności programów prozdrowotnych w pracy i sposobów ich pomiaru.

6.

Określenie skali programu do wielkości i potrzeb organizacji.

7.

Tworzenie programu wellbeing pracownika: intensywność, częstotliwość, obszary tematyczne, metodologia.

8.

Wpływanie na postawy. Komunikacja promująca uruchomienie działań wellbeing w pracy wraz z transferem wiedzy w zakresie wybranych aspektów zdrowia

9.

Monitorowanie i ewaluacja – na każdym etapie i na zakończenie programu wellbeing pracownika lub Dni Zdrowia w firmie wg ustalonych wskaźników efektywności.

Główne obszary aktywności

Human resources

Motywuj i angażuj

HSE

Dbaj o zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Employer branding

Kreuj wizerunek firmy

Kultura Zdrowia

Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników