Zadzwoń: +48 544 44 00 33, +48 604 999 333

Promocja zdrowia psychicznego pracowników

 

Programy zdrowotne dbające o zdrowie psychiczne w miejscu pracy

Według Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia dotknięci depresją są w ciągu roku na średnio 60 dniach zwolnienia lekarskiego, a ich wydajność jest o 5,6 godzin pracy tygodniowo mniejsza w porównaniu do osób zdrowych. Koszty wynikające z utraconej produktywności wynoszą nawet 2,6 mld zł rocznie.

Depresja jest jednym z zaburzeń wynikających z braku higieny zdrowia psychicznego, na które wpływ ma min.: umiejętność panowania nad emocjami, skuteczna komunikacja, zdrowa asertywność czy zdolność zarządzania sobą w czasie. W dobie chorób cywilizacyjnych to też jedno z groźniejszych schorzeń niosących ogromne straty dla pracodawcy. Najnowszy raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia podaje, że depresja odpowiada aż za 25tyś lat utraconej produktywności w Polsce! Z powodu problemów natury psychicznej pracodawca ponosi znaczne koszty z tytułu absencji, prezenteizmu, a nawet przedwczesnej śmierci zatrudnionych. Wobec tego, że narażenie na stres w dzisiejszych czasach nieustannie rośnie, kluczowym zdaje się, by o to zdrowie psychiczne jak najszybciej zadbać.

Dla naszego Klienta przygotowujemy programy rozwojowe, które obejmują wiele zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym np.:

– Brak motywacji czy wypalenie zawodowe – jak nie dopuścić do niechcianych zjawisk psychicznych w swoim życiu zawodowym

– Prezenteizm, depresja, wypalenie – korporacyjne bolączki XXI wieku

W naszej ofercie znajdą Państwo:

– treningi motywacyjne dla pracowników,

– szkolenia z prewencji wypalenia zawodowego,

– indywidualne konsultacje z psychologami i psychiatrami,

– warsztaty z rozwijania kompetencji miękkich – asertywności, skutecznej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, zarządzania czasem,

– szkolenia z wiedzy o tym jak nie dać się zwariować w pracy i poza nią

 *Źródło: IZWOZ (dane z  2013 r.)