Zadzwoń: +48 544 44 00 33, +48 604 999 333

Personal branding

 

Attractive business woman working on laptop at office. Business people.

Świadome kreowanie pożądanego wizerunku i kariery zawodowej

 Personal Branding jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo młodym, wciąż błędnie uważanym za dedykowane wyłącznie liderom, politykom czy ludziom show biznesu. W dzisiejszych czasach dotyczy ono przecież każdego z nas – każdej jednostki świadomej zasad rządzących współczesnym rynkiem.

 Personal Branding to narzędzie służące zarządzaniu karierą osobistą i ścieżką rozwoju. Polega na przemyślanym kreowaniu osobistej marki zawodowej przy pomocy świadomie i starannie dobranych narzędzi. To określony sposób komunikacji, która tworzy pożądany przez nas wizerunek, adekwatny do posiadanych umiejętności i zasobów.

Programy pro pracownicze z zakresu budowania wizerunku to doskonały element strategii motywacyjnej w firmie i oryginalna forma benefitu pozapłacowego. 

Przygotowywany przez Corporate Wellness program rozwojowy obejmuje min.:

– wiedzę o budowaniu pożądanego wizerunku i kariery zawodowej,
– profesjonalną stylizację w miejscu pracy,
– sztukę prezentacji i wystąpień publicznych,
– rozwój kompetencji miękkich.

Proponowane przez nas moduły zawierają ćwiczenia praktyczne i indywidualne konsultacje z coachami, stylistami i specjalistami od wizerunku:

– szkolenia z wizażu,

– szkolenia z profesjonalnego wizerunku w miejscu pracy,

– sztuka prezentacji i wystąpień publicznych,

– kompleksowe programy dla pracowników z rozwoju kompetencji miękkich,

– coaching zawodowy,

– ćwiczenia praktyczne z asertywności,

– ćwiczenia praktyczne z zasad efektywnej komunikacji,

– praktyczna nauka stylizacji i wizażu.