Jak działamy?

Wspieramy osoby odpowiedzialne za wellbeing w pracy, Dni Zdrowia w firmie i programy prozdrowotne dla pracowników oraz dostarczamy gotowe rozwiązania w zakresie profilaktyki zdrowia pracowników.

Działamy na bazie zintegrowanego modelu planowania programów wellbeing w pracy opartego na:

• Dążeniu do zrównoważonego rozwoju pracowników w 5 wymiarach:

fizycznym, duchowym, intelektualnym, środowiskowym, emocjonalnym.

• Metodyce AMSO:

Awareness, Motivation, Skills, Opportunity.

• Procesie wykształcenia nawyków zdrowotnych:

1) Bądź gotowy, 2) Zbadaj się, 3) Ustal cele, 4) Zbuduj umiejętności, 5) Wytwórz nawyki, 6) Pomagaj innym.

Nasz proces działania przy wdrażaniu wellbeing dla pracowników:

1.

Określenie poziomu gotowości organizacji do działań wellbeing w pracy we współpracy z obszarem HR/ Wellbeing /Health and Safety.

2

Ustalenie celów (zdrowotne, wizerunkowe, ekonomiczne, motywacja pracowników). Cele programu spójne i wspierające cele strategiczne i biznesowe organizacji.

3.

Analiza potrzeb pod kątem wellbeing w pracy.

4.

Eliminacja ryzyka niezadowolenia pracowników nie biorących udziału w programie wellbeing w pracy.

5.

Ustalenie wskaźników efektywności programów prozdrowotnych w pracy i sposobów ich pomiaru.

6.

Określenie skali programu do wielkości i potrzeb organizacji.

7.

Tworzenie programu wellbeing w pracy: intensywność, częstotliwość, obszary tematyczne, metodologia.

8.

Wpływanie na postawy. Komunikacja promująca uruchomienie działań wellbeing w pracy wraz z transferem wiedzy w zakresie wybranych aspektów zdrowia

9.

Monitorowanie i ewaluacja – na każdym etapie i na zakończenie programu wellbeing w pracy lub Dni Zdrowia w firmie wg ustalonych wskaźników efektywności.

Główne obszary aktywności

Human resources

Motywuj i angażuj

Corporate social responsibility

Bądź odpowiedzialnym pracodawcą

Employer branding

Kreuj wizerunek firmy

Kultura korporacyjna

Zintegruj pracowników