Zadzwoń: +48 544 44 00 33, +48 604 999 333

Idea wellness

 

masaz skroni

PRACUJ Z PASJĄ, ŻYJ W HARMONII

Nurt Wellness to inaczej filozofia życia, która za cel stawia sobie osiągnięcie harmonii ciała, ducha i umysłu. Odpowiedzialność za ten stan spoczywać ma na nas samych jako osobach najbardziej zainteresowanych jakością własnego życia. Początki orientacji wellness sięgają roku 1959, kiedy to amerykański lekarz Halbert Dunn w głoszonych przez siebie poglądach połączył dwa słowa well-being (dobre samopoczucie) oraz fit-ness (sprawność fizyczna) w ramach jednego zjawiska. Było to właśnie well-ness, czyli wzór zachowań zapewniający zdrowie, dobre samopoczucie oraz równowagę ciała, ducha i umysłu.

 

Nie bez znaczenia dla popularności filozofii Dunn’a pozostawało miejsce jego aktywności: Stany Zjednoczone. Lata 60. to czasy znacznego rozwoju gospodarki USA. Wiązał się on jednak również z przeciążeniem pracowników obowiązkami oraz ze zwiększeniem poziomu stresu. Osobom, które marzyły o ‘amerykańskim śnie’ wybór między karierą a życiem prywatnym wydawał się bardzo trudny. Jednocześnie zauważono, że rosną koszty opieki medycznej obarczonej zbyt dużą ilością obowiązków kadry. Strategia wellness okazała się być świetnym lekarstwem na problemy dotykające zarówno firmy, jak i pracowników.

 

Realizacja pomysłów Dunn’a w praktyce rozpoczęła się już w latach 80. Oferta korporacyjnego wellnessu to dziś całościowa strategia, której ma celu popularyzację zachowań prozdrowotnych.  Skutkuje to zwiększeniem efektywności pracowników, którzy zdecydowali się przeobrazić swój styl życia, a jednocześnie pozwala im osiągnąć harmonię ducha, ciała i umysłu. Trwała zmiana nawyków powodująca polepszenie jakości pracy ma także swój rezultat w lepszych wynikach całej firmy.

Zadbaj o pracownika, a on zadba o Twoją firmę.

Wprowadzenie nurtu wellness do strategii zarządzania organizacją to już standard w korporacjach zachodnich. Na szczęście również wiele firm polskich zaczyna dostrzegać związki między biznesem a zdrowiem pracowników. To w końcu ludzie stanowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji i to w ich rękach spoczywa sukces firmy.