Ergonomia w pracy

Warsztaty grupowe – celem jest edukacja pracowników w dziedzinie ergonomii pracy i zapobieganie nieprawidłowym postawom i nawykom podczas pracy. Warsztat obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne sposoby radzenie sobie z obciążeniami wynikającymi z pracy w pozycji siedzącej.

Wybrane zagadnienia wchodzące w skład warsztatu:

  • omówienie budowy i biomechaniki pracy kręgosłupa,
  • kiedy nie należy lekceważyć problemu i zgłosić się do specjalisty,
  • ergonomia pracy kręgosłupa w pozycji stojącej i siedzącej – ustawienie stanowiska pracy,
  • jak „używać” kręgosłupa w życiu codziennym : dźwiganie, higiena, odpoczynek

Indywidualny ergonomiczny audyt stanowiskowy – One-to-one pracownik z naszym fizjoterapeutą-ergonomistą i swoim stanowiskiem pracy. Indywidualne porady ergonomiczne przy stanowisku pracy.

Wybrane zagadnienia wchodzące w skład audytu:

  • ustawienie i regulacja sprzętu,
  • nauka prawidłowej postawy przy biurku,
  • pokaz podstawowych ćwiczeń do samodzielnego wykonywania,
  • najczęściej popełniane błędy.

Duża wartość dla każdego kto spędza dużo czasu przy biurku.