Human resources

  • wspieramy budowanie dobrych relacji na linii pracownik-pracodawca, a także na linii pracownik – zespół, co wpływa na ogólną poprawę atmosfery w miejscu zatrudnienia
  • przyczyniamy się do wzrostu zaangażowania i efektywności pracowników przez działania prozdrowotne
  • sprawiamy, że spada ilość zwolnień lekarskich oraz obniżają się koszty rekrutacji
  • nasza działalność współgra z programami benefitów oraz systemami motywacyjnymi w firmach