Dla zakładów produkcyjnych

Nowoczesne rozwiązania w zakresie MSD (musculoskeletal disorders) stosowane w coraz większej liczbie zakładów produkcyjnych, centrach logistycznych, magazynach:

ergo konsultacje

przychodnia bólu pleców w miejscu pracy

Korzyści z wdrożenia:

  • zapobieganie przeciążeniom w pracy = minimalizacja urazów, nasilenia bieżących dolegliwości,
  • szybka pierwsza pomoc w przypadku urazów, bólu, kontuzji, dolegliwości ze strony układu szkieletowo-mięśniowego = zmniejszenie absencji chorobowej,
  • systematyczne wdrażanie zachowań prewencyjnych i nawyków ergonomicznych minimalizujących dolegliwości ze strony układu szkieletowo-mięśniowego = zmniejszenie absencji chorobowej,
  • minimalizacja ryzyka wypadków przy pracy,
  • regeneracja pracowników = zadowolenie pracowników i większa wydajność,
  • wyróżnienia się na rynku pracy jako pracodawca rzeczywiście dbający o zdrowie swoich pracowników = szansa na pozyskanie i zatrzymanie najlepszych, zmniejszenie wskaźnika i kosztów związanych z rotacją pracowników